UDO FBiH: Ne riskiraj, profitiraj! kampanja o važnosti osiguranja imovine i života

Na petu godišnjicu od katastrofalnih poplava Udruženje društava za osiguranje u Federaciji BiH podsjeća na svakodnevne rizike

0
1438
Mujanović i Čengić na pres-konferenciji UDO FBiH predstavili kampanju: Ne riskiraj, profitiraj!

U organizaciji Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH (UDO FBiH) u toku je kampanja ‘Ne riskiraj, profitiraj!’ kojom se želi uticati na promjenu stavova građana i menadžera pravnih lica u pravcu razvijanja svijesti o potrebi za osiguravanjem imovine i života.
Na petu godišnjicu od katastrofalnih poplava, dok nove poplave prijete i fizičkim i pravnim licima u BiH, Udruženje želi skrenuti pažnju na mnogobrojne rizike čije se posljedice mogu ublažiti blagovremenim osiguranjem te tako minimizirati njihovu štetu. Uprkos poplavama i drugim rizicima, imovina ogromne vrijednosti u vlasništvu građana i institucija ili kompanija i dalje je neosigurana.
Među ključnim ciljevima ove kampanje jeste pomoći stanovništvu u dolasku do informacija o rizicima i mogućnosti da budu finansijski zaštićeni od izloženosti riziku unutar nesigurnog okruženja. Također, važno je pružiti stanovništvu bolje razumijevanje glavnih karakteristika osiguranja kroz neutralno informisanje, te jačati finansijsku pismenost najširih slojeva stanovništva u vezi sa produktima osiguranja.
“Vjerujemo da samo adekvatno informisana i finansijski osviještena osoba može imati adekvatno razumijevanje o izloženosti rizicima i zaštiti od njihovih posljedica kroz policu osiguranja. Naša namjera je da kroz ovu kampanju skrenemo pažnju, naročito mlađoj populaciji stanovništva, na važnost razmišljanja o vlastitoj budućnosti u kontekstu zaštite od nepredviđenih događaja na čije posljedice kao pojedinci ne možemo uticati“, istakla je Sabina Mujanović, predsjednica Skupštine UDO FBiH i direktorica Vienna osiguranja.
Inače, u prosjeku cijena osiguranja stana ili kuće na godišnjem nivou iznosi otprilike kao jedan rezervoar goriva, a cijena police osiguranja života za period od godine dana približna je vrijednosti jednoj šoljici kafe dnevno, pa pitanje (ne)postojanja svijesti o važnosti osiguranja poprima veći značaj od finansijske mogućnosti klijenata.
Kako je objasnio Ermin Čengić, generalni sekretar UDO FBiH, iza svake police osiguranja je priča o čovjeku koji ju je potpisao, svaki taj papir je priča o njegovoj svijesti da se treba finansijski zaštititi od nesigurnog okruženja u kome živi.
“Polica osiguranja je svjedočanstvo o namjeri osobe da živi ispunjeni život, bez straha da bi neki nepredviđeni događaj mogao ugroziti njenu ili egzistenciju njene porodice. Uloga strukovnog udruženja osiguravatelja je da kroz organizovano informisanje i edukaciju stanovništva približi osiguranje svakom čovjeku, kako bi bolje razumio rizike kojima je izložen i načine kako se može finansijski od njih zaštititi. Krajnji cilj je da najveći mogući broj građana i pravnih lica, kompanija, spozna prednost prenošenja tereta rizika sa sebe na osiguravajuće kompanije“, poručio je Čengić.
Udruženje koje postoji već 13 godina i okuplja 18 društava za osiguranje i reosiguranje, u narednom periodu posebno će nastojati utjecati na poboljšanje zakonske regulative u oblasti osiguranja, posebno kada je u pitanju usvajanje Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju FBiH.
Također, Udruženje očekuje pridruženo članstvo u asocijaciji Insurance Europe čiji su članovi nacionalna udruženja osiguravatelja iz 34 zemlje i predstavljaju firme sa oko 95% ukupnih evropskih prihoda od premije osiguranja i direktno zapošljavaju preko 950.000 ljudi.