Udruženje društava za osiguranje FBiH primljeno u pridruženo članstvo Insurance Europe

0
920
Udruženje društava za osiguranje u FBiH primljeno u pridruženo članstvo Insurance Europe

Na sjednici Generalne skupštine evropske asocijacije udruženja osiguravajućih društava Insurance Europe, održane 22. maja 2019. godine u Bukureštu, Udruženje društava za osiguranje u Federaciji BiH (UDO FBiH) je primljeno u pridruženo članstvo ove asocijacije.
Članovi Insurance Europe su nacionalna udruženja osiguravatelja iz 34 zemlje i predstavljaju firme sa oko 95 posto ukupnih evropskih prihoda od premije osiguranja i direktno zapošljavaju preko 950.000 ljudi.
Kao pridruženi član Insurance Europe UDO FBiH će postati član porodice u okviru koje će biti omogućeno povezivanje sa predstavnicima evropske industrije osiguranja na visokom nivou, a što uključuje i direktnu saradnju sa drugim udruženjima za osiguranje u Evropi, sa predstavnicima Evropskog parlamenta, Evropske komisije i ostalih EU institucija, kao i informacije i publikacije u vezi sa najnovijim dešavanjima u vezi sa evropskom regulativom tržišta osiguranja, uz redovito ažuriranje.
Predsjednik Insurance Europe Andreas Brandstetter, u uvodnom izlaganju na godišnjoj konferenciji u Bukureštu je posebno poentirao činjenicu prijema Udruženja iz FBiH u ovu evropsku asocijaciju u kontekstu proširenja i razmjene iskustava i ideja između članica.
Generalni sekretar Udruženja Ermin Čengić koji je prisustvovao svečanosti povodom Generalne skupštine i 11. godišnje konferencije Insurance Europe kazao je kako je to značajan iskorak za najveće bh. strukovno udruženje osiguravatelja u pravcu praćenja standarda i usklađivanja sa tržišnim pravilima kakva vrijede u razvijenijim državama EU.