Udruženje poslodavaca FBiH organizira prvi Sajam srednjih strukovnih škola Kantona Sarajevo

0
1233
Zlatan Dedić i Elmedin Lukač: Uskladiti ponudu i potražnju na tržištu rada

Udruženje poslodavaca Federacije BiH u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauku i mladih KS organizira Sajam srednjih strukovnih škola u Kantonu Sarajevo.
Sajam će se održati 30. novembra 2018. godine u Domu mladih u Skenderiji. Na Sajmu srednjih strukovnih škola predstavit će se 20 strukovnih škola sa područja Kantona Sarajevo.
“Sajam srednjih strukovnih škola Kantona Sarajevo je prvi ove vrste kojeg Udruženje poslodavaca organizira u okviru projekta ‘Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije’. Sajam je jedinstvena prilika za srednje strukovne škole Kantona Sarajevo da se predstave potencijalnim učenicima i njihovim roditeljima, ali i poslodavcima. Naš cilj je da organizacijom Sajma doprinesemo usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada, povećanju zaposlenosti u Kantonu Sarajevo, jačanju lokalnog ekonomskog razvoja putem stvaranja sinergije između poslodavaca, obrazovnih ustavova, javnih ustanova za zapošljavanje, općina i NVO. Na ovaj način, mi u Udruženju poslodavaca FBiH želimo dati konkretan doprinos popularizaciji srednjih škola strukovnih zanimanja i poboljšanju kompetencija onih koji traže posao”, rekao je Zlatan Dedić iz Udruženja poslodavaca FBiH.
Projekat ‘Promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju’ implementira Udruženje poslodavaca FBiH u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom Služba za zapošljavanje KS, sarajevskim općinama Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo.
Ovaj projekat, zajedno sa 19 lokalnih partnerstava, podržanih u okviru krovnog projekta ‘Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH’, finansira Evropska unija sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.
“Srednje strukovne škole sa područja Kantona Sarajevo i na ovaj način žele doprinijeti realizaciji naše strategije da kroz dualno obrazovanje našim učenicima omogućimo da sa što više stručnih i praktičnih znanja i vještina budu konkurentniji na tržištu rada. Ujedno, roditeljima naših sadašnjih i budućih učenika želimo predstaviti naše programe urađene s ciljem da obrazujemo kadrove koji će savladanim znanjima i vještinama odgovoriti zahtjevima poslodavaca i brzo pronaći posao, a ne kadrove za biroe za zapošljavanje”, istaknuo je Elmedin Lukač, direktor Srednje škole metalskih zanimanja Sarajevo.
Prateća aktivnost prvog Sajma srednjih strukovnih škola KS je panel diskusija o temi ‘Dualno obrazovanje kao model rješavanja problema tržišta rada’ na kojemu će uz moderatora Zlatana Dedića, sugestije i prijedloge kako je kroz dualno obrazovanje moguće unaprijediti tržište rada dati ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović, v.d. direktora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Muhamed Bekto, predsjednik Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo Safudin Čengić, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović i direktor Srednje škole metalskih zanimanja Elmedin Lukač. Učesnike Panel diskusije pozdravit će nacionalni LEP koordinator Amra Selesković.