Udruženje poslodavaca FBiH poziva Vladu i Parlament da rade

0
1052
Granskim kolektivnim ugovorima definirat će se iznos minimalne plate za svaku djelatnost pojedinačno

Upravni odbor Udruženja poslodavaca FBiH ocijenio je neprihvatljivim nefunkcioniranje i nerad Vlade i Parlamenta Federacije BiH. UO UPFBiH smatra nedopustivim da, iako Vlada i Parlament FBiH nefunkcioniraju, ministri u Vladi i zastupnici i delegati u Parlamentu FBiH za svoj nerad uredno primaju plate i sve druge prinadležnosti koje im pripadaju.
Napominju da je od početka 2018. godine održano 10 sjednica Vlade FBiH, od čega je šest bilo hitnih na kojima je obično razmatrana jedna ili dvije tačke dnevnog reda, koje su se obično ticale finansiranja ili položaja i prava državnih uposlenika. Posljednja sjednica Vlade FBiH održana je 22. februara, prije više od 20 dana, dok je posljednja redovna sjednica Vlade FBiH održana prije više od mjesec i po dana.
Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH posljednju, vanrednu sjednicu, održao je 24. januara ove godine. Od tada, do danas, nema ni naznake kada bi se ponovo mogao sastati Predstavnički dom Parlamenta FBiH.
Dom naroda FBiH održao je dvije vanredne sjednice u ovoj godini. Od odluka koje pamtimo sa ovih sjednica, zastupnici i delegati Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, bez problema su postigli dogovor i usaglasili se oko budžeta FBiH, čime su, ponajprije, sebi osigurali redovne isplate plata, paušala i dnevnica.
Svjesni da je izborna godina i da je predizborna kampanja davno počela, u UO UPFBiH upozoravaju da život i privreda ne mogu i ne smiju čekati da prođu oktobarski izbori kako bi se izvršna i zakonodavna vlast u Federaciji BiH profunkcionirale i počele raditi u interesu građana i kompanija, u interesu onih koji ih biraju i plaćaju.
Podsjećamo da godinama čekamo konačno usvajanje seta reforskih zakona iz oblasti poreza, kojima bi se smanjila opterećenja na rad, suzbila siva ekonomija i omogućilo otvaranje novih radnih mjesta. To je zahtjev poslodavaca, uposlenika, ali i Reformske agende koju su isti ovi članovi Vlade i Parlamenta FBiH usvojili na početku svoga mandata kao program rada.
UO UPFBiH poziva političke stranke koje čine vladajuću koaliciju u Federaciji BiH da se dogovore, pronađu kompromis i omoguće neometano funkcioniranje Vlade i Parlamenta FBiH do kraja mandata.