Ugovor o socijalnom osiguranju BiH i Češke

0
469
Ugovorom će biti regulisani odnosi između BiH i Češke u oblasti PIO i zdravstvenog osiguranja

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju.
Zaključivanjem ovog ugovora biće regulisani odnosi između BiH i Češke u oblastima penzijskog i zdravstvenog osiguranja, uključujući zdravstvenu zaštitu, povrede na radu, doplatak za djecu i naknade u slučaju nezaposlenosti. Ugovor se odnosi na lica koja podliježu ili su podlijegala propisima jedne ili obje države, uključujući i članove njihovih porodica.
Vijeće ministara utvrdilo je i Prijedlog protokola uz Sporazum o međunarodnom povremenom prevozu putnika putničkim i običnim autobusima (INTERBUS sporazum) u vezi sa međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prevozom putnika putničkim i običnim autobusima, sa Osnovama za zaključenje Protokola.
Cilj protokola je liberalizacija međunarodnog drumskog linijskog prevoza putnika između članica Evopske unije i trećih zemalja potpisnica Sporazuma INTERBUS.
Ugovorne strane Sporazuma INTERBUS koji je BiH ratifikovala 2004. godine su EU i BiH, Albanija, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Turska i Ukrajina.