Ugovor Razvojne banke FBiH i Sparkasse Bank: 40 miliona KM za podršku privrednicima i obrtnicima

0
966
Saradnja Razvojne banke FBiH i Sparkasse Bank: Igor Bilandžija, Semir Fejzić i Sanel Kusturica

Predstavnici Sparkasse Bank i Razvojne banke Federacije BiH potpisali su danas Ugovor o poslovnoj saradnji i učešću Banke u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda Federacije BiH, putem kojih će se omogućiti povoljno kreditiranje preduzeća uz garanciju Garancijskog fonda kao instrumenta obezbjeđenja dijela kredita, s ciljem lakšeg prevazilaženja negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom Covid-19.
Kreditna linija Banke u ukupnom iznosu od 40 miliona KM će biti namijenjena podršci privrednika i obrtnika s područja Federacije BiH čije je poslovanje pogođeno pandemijom Covid-19, kako bi im se olakšao pristup kreditnim sredstvima za održanje potrebne likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, kao i kreiranje novih radnih mjesta. Garancijski fond je instrument pomoći Vlade FBiH, a Razvojna banka FBiH će izdavati garancije navedenogFonda, u ime Federacije BiH, kao instrument obezbjeđenja 50% glavnice kredita koji Sparkasse Bank odobri svojim klijentima.
Na potpisivanju Ugovora danas su bili prisutni Sanel Kusturica, predsjednik Uprave Sparkasse Bank dd BIH, Igor Bilandžija, član Uprave Sparkasse Bank, te Semir Fejzić v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH.
“Sparkasse Bank je tokom kompletnog perioda pandemije nastojala biti podrška svojim klijentima, te implementirala niz aktivnosti kako bi im olakšala prevazilaženje negativnih efekata ove globalne krize. Učešće u ovom pozitivnom projektu Vlade FBiH je jedan od načina da damo struktuiranu i ciljanu podršku osnaženju privrede BiH, što je dio strateškog opredjeljenja Sparkasse Bank“, izjavio je Sanel Kusturica, predsjednik Uprave Sparkasse Bank.
“Današnjim potpisivanjem Ugovora o poslovnoj saradnji sa Sparkasse Bank, Razvojna banka FBiH je i formalno aktivirala Garancijski fond prema svim komercijalnim bankama koje su ispunile uslove za učešće u kreditno-garantnim programima. Ovaj izuzetno važan instrument pomoći Vlade Federacije BiH će biti od pomoći i bankama, kao korisnicima garancija Garancijskog fonda, i privrednicima i obrtnicima, na koje se ukupna korist Garancijskog fonda prenosi u vidu umanjene kamatne stope i/ili umanjenog kolaterala. U narednom periodu Razvojna banka FBiH će objaviti dodatni poziv bankama za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda, odnosno onim bankama koje se nisu javile na prvi objavljeni Javni poziv, imajući u vidu da će Vlada FBiH uplatiti dodatnih 20 miliona KM na račun Garancijskog fonda, te povećati sredstva Garancijskog fonda na 100 miliona KM, odnosno garancijski potencijal iznosit će 500 miliona KM“, izjavio je v.d. predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH Semir Fejzić.
Garancijski fond FBiH predstavlja dugoročnu podršku privrednim aktivnostima kroz dvije faze. U prvoj fazi, odnosno do 31.05.2021. godine, garancije Garancijskog fonda namijenjene su jačanju kreditnog potencijala poduzetnika za osiguranje izvora finansiranja sa ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom Covid-19 na privredu Federacije BiH i stvaranju uslova za održivi rast privrede i zapošljavanje. U drugoj fazi, garancije Garancijskog fonda bit će usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju, a sve u skladu sa uslovima finansiranja kreditno-garantnih programa.