Ugovor Sparkasse Bank i EBRD: 5 miliona eura za jačanje malih i srednjih preduzeća u BiH

0
1214
Ugovor o kreditnoj liniji EBRD-a i Sparkasse Bank su potpisali Ian Brown, te Sanel Kusturica i Nedim Alihodžić

Predstavnici Sparkasse Bank dd BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) potpisali su danas ugovor o otvaranju posebne kreditne linije namjenjene razvoju malih i srednjih preduzeća u BiH.
Pored kredita koji osiguravaju finansijska sredstva, ovaj ugovor predviđa investicijski poticaj kao i tehničku asistenciju korisnicima kredita.
Ugovor su potpisali direktor EBRD-a BiH Ian Brown, te predsjednik Uprave Sparkasse Bank Sanel Kusturica i član Uprave Banke Nedim Alihodžić.
“Povećanje konkurentnosti malih lokalnih preduzeća je svakako jedan od najvećih izazova i predstavlja ključni cilj u pružanju podrške razvoju lokalne ekonomije. Naš okvirni program obezbjeđuje itekako potrebna sredstva za tu svrhu i nama je veoma drago što danas možemo objaviti da se Sparkasse banka pridružila našim naporima. Angažman Sparkasse banke, kao snažnog i cijenjenog partnera, poslat će jasan signal poslovnoj zajednici i mi smo uvjereni da će naša ponuda bosanskohercegovačkim poduzetnicima biti široko prihvaćena“, izjavio je Brown.
Govoreći o koristi koju će dogovorena kreditna linija imati za mala i srednja preduzeća u BiH, predsjednik Uprave Sparkasse Bank je rekao da je pored finansijskih sredstava, ovim projektom osiguran i poticaj u iznosu do 15% verificirane investicije, koji se preduzećima vraća nakon njegove uspješne realizacije.
“Ovaj poticaj usmjeren je na poboljšanje usklađenosti sa jednom ili više EU direktiva. Nadalje, tu je i tehnička asistencija koju će pružiti konsultanti, koja se odnosi na implementaciju, marketing, prenos znanja, te monitoring i verifikaciju same investicije“, rekao je Kusturica.
Nova kreditna linija u iznosu od 5 miliona eura, predstavlja nastavak uspješne saradnje Sparkasse Bank i EBRD koja je usmjerena na povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u BiH, kao i stvaranje novih vrijednosti u realnom sektoru. Projekat omogućava finansiranje kapitalnih ulaganja u prehrambeni, metalni i drvni sektor u BiH.