UIO BiH će kontrolirati firme i osobe koje koriste usluge ‘brzih pošta’

0
63
Od 25. maja pojačane kontrole obveznika koji su vršili promet koristeći usluge 'brzih pošta'

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) od 25. maja započinje intenzivne kontrole svih obveznika koji su obavljali promet u Bosni i Hercegovini koristeći usluge ‘brzih pošta’. Razlog za pojačane kontrole ovih obveznika su sumnje u neprijavljivanje kompletno ostvarenog prometa, saopćeno je iz UIO.
U analizama UIO došlo se do zaključka da veći broj obveznika, znatan dio prometa dobara u BiH, ostvaruje korištenjem usluga kurirskih poslova, odnosno poslova ‘brze pošte’. Vodeći se određenim pokazateljima u ovom segmentu poslovanja, Uprava se obratila Agenciji za poštanski saobraćaj u BiH u cilju pribavljanja spiska ovlaštenih lica koja imaju licencu za obavljanje poštanskih usluga. Po dobivanju liste lica koja se bave navedenom djelatnošću zatražena je dostava podataka o korisnicima usluga brze pošte i načinima plaćanja pošiljki. Na osnovu svih dobivenih informacija i podataka kreirana je lista lica – obveznika, koji će biti predmet pojačanih kontrola od 25. maja ove godine.
Na osnovu dobivenih informacija UIO je izvršila identifikaciju lica koja u ovom trenutku nisu obveznici PDV-a u BiH, a koji su ostvarili promet (naplatu po preduzeću za isporučene pošiljke kod svih pošta u BiH), na godišnjem nivou iznad 50.000 KM. Ova lica su već morala podnijeti zahtjev za registraciju i ulazak u sistem PDV-a u BiH.
Pored toga, UIO je izvršila identifikaciju obveznika PDV-a koji su već registrirani u Upravi, ali je analizom utvrđeno da su ostvarili promet znatno veći u odnosu na promet koji su iskazali i prijavili u svojim PDV prijavama.
Inspektori UIO će kontrole provoditi u prostorijama obveznika/lica, koji su identifikovani da su prodavali dobra koristeći, između ostalog, i usluge ‘brzih pošta’ u BiH. UIO poziva sve obveznike PDV-a, koji su u prethodnom periodu vršili promet dobara na način da su koristili i usluge ‘brzih pošta’, da još jednom pregledaju svoje knjigovodstvene evidencije i ukoliko uoče nepravilnosti da eventualno izmijene svoje PDV-e prijave. Također, pozivaju se obveznici koji nisu u sistemu PDV-a, a koji su prešli prag oporezivog prometa u iznosu od 50.000 KM, da hitno podnesu zahtjev za registraciju u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza u UIO. Na ovakav način će obveznici izbjeći prekršaje i kazne u predstojećim kontrolama.
Inspektori UIO će pojačane kontrole provesti na području cijele BiH. Aktivnosti na terenu počinju 25. maja i provodit će se, sa većim ili manjim intenzitetom, do kraja augusta 2022. godine.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here