UIO BiH: Ne zna se još da li će električna energija biti akcizni proizvod

0
904
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza u januaru veći za 92 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje BiH oglasila se povodom napisa u medijima oko novog prijedloga Zakona o akcizama, navodeći da u okviru Twinning projekta u UIO postoji radna grupa koja radi na pripremi tog zakonskog propisa.
“Postojeći Zakon o akcizama u BiH u primjeni je od 2009. godine i nije usklađen sa direktivom EU. Zbog obaveze da BiH uskladi sve svoje propise sa legislativom EU, Uprava zajedno sa ekspertima iz EU priprema i novi prijedlog Zakona o akcizama koji će biti usklađen sa legislativom EU. Prijedlog novog Zakona o akcizama u BiH trebao bi biti završen do sredine godine, nakon čega će biti pripremljen i Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama”, saopćeno je iz UIO.
Dalje se navodi da usvajanje Zakona o akcizama prolazi kroz Upravni odbor UIO, Vijeće ministara BiH i Parlament BiH. “Konačna verzija Zakona u smislu definisanja koji će proizvodi biti akcizni, kao i visina stopa akciza bit će poznati onog trenutka kada Zakon o akcizama bude u proceduri. Iz tog razloga želimo jasno naglasiti da u ovom trenutku još uopšte nije poznato hoće li električna energija biti akcizni proizvod ili neće. O tome će odluku donijeti ona tijela koja usvajaju pomenuti Zakon”, saopćeno je iz UIO.