UIO BiH objavila listu deset kompanija s najvećom uplatom PDV-a

0
1661
UIO BiH: Rast prihoda od indirektnih poreza u prva četiri mjeseca

Deset kompanija iz Bosne i Hercegovine uplatilo je ukupno 388 miliona KM poreza na dodanu vrijednost u prvih šest mjeseci 2017. godine. To su ujedno i kompanije koje su u prvoj polovini 2017. izvršile najveće uplate PDV-a u BiH.
Pored najvećih uplata po osnovu PDV-a, radi se o kompanijama koje su svoje poslovanje čitav niz godina temeljile na poštivanju zakonskih propisa iz oblasti indirektnih poreza, što znači da se radi o potpuno urednim poreskim obveznicima.
Deset kompanija sa najviše uplaćenog poreza na dodanu vrijednost u prvoj polovini ove godine su: BH Telecom d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Telekomunikacije Republike Srpske – Telekom Srpske i m:tel, Fabrika Duhana Sarajevo d.d., Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d., BINGO d.o.o. Tuzla, Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d./Public Enteprise Croatian Telecom JSC, Optima Grupa  d.о.о. Banja Luka, Мјеšoviti holding ЕRS-МP a.d.Тrebinje-ZP RiTE Ugljevik i RMU Banovići d.d.
U saopštenju UIO je navedeno i po pet obveznika iz svakog regionalnog centra koji su u prvoj polovini 2017.  izvršili naveće uplate PDV-a, a ukupno su uplatili 492 miliona KM.
U Regionalnom centru Banjaluka riječ je o kompanijama Telekom Srpske i m:tel Banjaluka, Optima grupa Banja Luka, Rafinerija nafte Brod, ZP Elektrokrajina Banja Luka, Elektroprenos BiH Banja Luka.
U Regionalnom centru Tuzla riječ je o kompanijama Bingo Tuzla, RiTE Ugljevik, Rudnik mrkog uglja Banovići, Elektro-Bijeljina Bijeljina, Rudnik mrkog uglja Đurđevik, Živinice.
U Regionalnom centru Sarajevo riječ je o kompanijama BH Telecom Sarajevo, Elektroprivreda BiH Sarajevo, Fabrika duhana Sarajevo, Konzum Sarajevo i Fis Vitez.
U Regionalnom centru Mostar riječ je o kompanijama Elektroprivreda HZHB Mostar, Hrvatske telekomunikacije Mostar, RiTE Gacko, Hercegbosanske šume Kupres, Atako-trgovina i zastupanja Mostar.
“Pomenuti obveznici dali su značajan doprinos u prikupljanju prihoda od indirektnih poreza. Tako je UIO za sedam mjeseci 2017. godine prikupila rekordnih 3,909 milijardi KM, što je za 255 miliona KM ili 6,99 odsto više u odnosu na isti period 2016. godine”, saopšteno je iz UIO BiH.
Za sve ovakve poreske obveznike u BiH Uprava za indirektno oporezivanje će u narednom periodu uvesti tzv. Horizontalni monitoring, odnosno poseban vid kontrola koji se temelji na uzajamnom povjerenju i saradnji UIO sa poreznim obveznicima. Horizontalni monitoring ima nekoliko prednosti, a osnovni cilj ovakvog načina kontrole je pomagati i uticati na ispunjavanje obaveza poreskih obveznika.
Kao što svakog mjeseca na web stranici UIO objavljujemo tzv. ‘Crnu listu’ na kojoj se nalaze svi dužnici po osnovu PDV-a, akciza, carina i putarina, tako će UIO u narednom periodu formirati i tzv. ‘Bijelu listu’ onih obveznika za koje se pokazalo u prethodnom periodu da su u najvećoj mogućoj mjeri ispunjavali sve svoje obaveze, te poštivali sve zakonske propise iz oblasti indirektnih poreza.
Inače, to je slučaj u mnogim modernim poreskim upravama u zemljama članicama Evropske unije, tako da će i UIO slijediti ovaj primjer. Obveznici objavljeni na ‘Bijeloj listi’ UIO sigurno će imati veliku prednost prilikom sklapanja svojih budućih poslovnih transakcija, saopćeno je iz UIO BiH.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here