UIO BiH objavila listu deset kompanija s najvećom uplatom PDV-a

0
2218
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza u januaru veći za 92 miliona KM

Deset kompanija iz Bosne i Hercegovine uplatilo je ukupno 388 miliona KM poreza na dodanu vrijednost u prvih šest mjeseci 2017. godine. To su ujedno i kompanije koje su u prvoj polovini 2017. izvršile najveće uplate PDV-a u BiH.
Pored najvećih uplata po osnovu PDV-a, radi se o kompanijama koje su svoje poslovanje čitav niz godina temeljile na poštivanju zakonskih propisa iz oblasti indirektnih poreza, što znači da se radi o potpuno urednim poreskim obveznicima.
Deset kompanija sa najviše uplaćenog poreza na dodanu vrijednost u prvoj polovini ove godine su: BH Telecom d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Telekomunikacije Republike Srpske – Telekom Srpske i m:tel, Fabrika Duhana Sarajevo d.d., Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d., BINGO d.o.o. Tuzla, Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d./Public Enteprise Croatian Telecom JSC, Optima Grupa  d.о.о. Banja Luka, Мјеšoviti holding ЕRS-МP a.d.Тrebinje-ZP RiTE Ugljevik i RMU Banovići d.d.
U saopštenju UIO je navedeno i po pet obveznika iz svakog regionalnog centra koji su u prvoj polovini 2017.  izvršili naveće uplate PDV-a, a ukupno su uplatili 492 miliona KM.
U Regionalnom centru Banjaluka riječ je o kompanijama Telekom Srpske i m:tel Banjaluka, Optima grupa Banja Luka, Rafinerija nafte Brod, ZP Elektrokrajina Banja Luka, Elektroprenos BiH Banja Luka.
U Regionalnom centru Tuzla riječ je o kompanijama Bingo Tuzla, RiTE Ugljevik, Rudnik mrkog uglja Banovići, Elektro-Bijeljina Bijeljina, Rudnik mrkog uglja Đurđevik, Živinice.
U Regionalnom centru Sarajevo riječ je o kompanijama BH Telecom Sarajevo, Elektroprivreda BiH Sarajevo, Fabrika duhana Sarajevo, Konzum Sarajevo i Fis Vitez.
U Regionalnom centru Mostar riječ je o kompanijama Elektroprivreda HZHB Mostar, Hrvatske telekomunikacije Mostar, RiTE Gacko, Hercegbosanske šume Kupres, Atako-trgovina i zastupanja Mostar.
“Pomenuti obveznici dali su značajan doprinos u prikupljanju prihoda od indirektnih poreza. Tako je UIO za sedam mjeseci 2017. godine prikupila rekordnih 3,909 milijardi KM, što je za 255 miliona KM ili 6,99 odsto više u odnosu na isti period 2016. godine”, saopšteno je iz UIO BiH.
Za sve ovakve poreske obveznike u BiH Uprava za indirektno oporezivanje će u narednom periodu uvesti tzv. Horizontalni monitoring, odnosno poseban vid kontrola koji se temelji na uzajamnom povjerenju i saradnji UIO sa poreznim obveznicima. Horizontalni monitoring ima nekoliko prednosti, a osnovni cilj ovakvog načina kontrole je pomagati i uticati na ispunjavanje obaveza poreskih obveznika.
Kao što svakog mjeseca na web stranici UIO objavljujemo tzv. ‘Crnu listu’ na kojoj se nalaze svi dužnici po osnovu PDV-a, akciza, carina i putarina, tako će UIO u narednom periodu formirati i tzv. ‘Bijelu listu’ onih obveznika za koje se pokazalo u prethodnom periodu da su u najvećoj mogućoj mjeri ispunjavali sve svoje obaveze, te poštivali sve zakonske propise iz oblasti indirektnih poreza.
Inače, to je slučaj u mnogim modernim poreskim upravama u zemljama članicama Evropske unije, tako da će i UIO slijediti ovaj primjer. Obveznici objavljeni na ‘Bijeloj listi’ UIO sigurno će imati veliku prednost prilikom sklapanja svojih budućih poslovnih transakcija, saopćeno je iz UIO BiH.