UIO BiH počinje izdavati kvalifikovani digitalni potpis poslovnoj zajednici

Cilj UIO je da u toku 2022. godine u potpunosti pređe na bespapirno poslovanje sa obveznicima indirektnih poreza

0
252
UIO: Prihodi od indirektnih poreza u prva dva mjeseca ove godine porasli za 8,38 posto

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) postala je certifikovano tijelo u Bosni i Herecgovini za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, koji će zamijeniti klasični potpis i pečat u službenoj komunikaciji prilikom pružanja elektronskih usluga poslovnoj zajednici.
Rješenjem Ministarstva transporta i komunikacija BiH, UIO je akreditirana i upisana kao kvalifikovani ovjerilac u Bosni i Herecgovini. To znači da će porezni obveznici moći podnositi zahtjeve Upravi za dobijanje digitalnih kvalifikovanih potvrda (digitalnih kvalifikovanih potpisa), kao i za korištenje elektronskih usluga.
Prva elektronska usluga koja će biti ponuđena poslovnoj zajednici u BiH je NCTS – novi kompjuterizovani tranzitni sistem, čiji početak primjene je planiran 01.07.2021. godine, stupanjem na snagu novog Zakona o carinskoj politici BiH.
Tako će carinski obveznici i špediteri biti prvi korisnici digitalnog kvalifikovanog potpisa u BiH jer će sve svoje dokumente u potpuku elektronskog provoza roba ovjeravati na novi način i slati u sistem Uprave isključivo elektronskim putem. Novi elektronski provoz roba značajno će ubrzati sve postupke, skratiti vrijeme čekanja prilikom ličnog predavanja dokumentacije u carinskim ispostavama i značajno smanjiti troškove.
Nakon toga UIO će krenuti sa širenjem ponude elektronskih usluga koje će se moći ovjeravati digitalnim kvalifikovanim potpisom, kao što su podnošenje uvoznih i izvoznih carinskih prijava isključivo elektronskim putem, podnošenje PDV i akciznih prijava, podnošenje raznih zahtjeva u Upravu itd.
Cilj UIO je da u toku 2022. godine u potpunosti pređe na bespapirno poslovanje sa obveznicima indirektnih poreza, koji će tada uz posjedovanje digitalnog kvalifikovanog potpisa izdanog od strane UIO sva svoja prava i obaveze moći ostvariti puno brže, jednostavnije i jeftinije isključivo elektronskim putem.