UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza u devet mjeseci porasli za 1,19 milijardi, na 7,35 milijardi KM

Samo u septembru ove godine prikupljeno je 913 miliona KM indirektnih poreza što je za 121 milion KM više nego u istom mjesecu lani

0
323
Prihodi od indirektnih poreza u devet mjeseci porasli za 1,19 milijardi KM

Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u periodu januar-septembar 2022. godine iznosili su 7 milijardi i 350 miliona KM i veći su za 1 milijardu i 194 miliona KM ili 19,40% u odnosu na isti period 2021. godine kada su iznosili 6 milijardi i 156 miliona KM.
Samo u septembru ove godine prikupljeno je 913 miliona KM indirektnih poreza što je za 121 milion KM više u odnosu na septembar 2021. godine, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.
Nakon što je UIO privredi vratila 1 milijardu i 540 miliona KM po osnovu povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-septembar 2022. godine (država, entiteti i Distrikt Brčko) iznosili su 5 milijardi i 810 miliona KM i veći su za 758 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2021. godine.
Za finansiranje državnih institucija u prvih devet mjeseci 2022. godine raspoređen je iznos od 647 miliona KM. Fedearciji BiH raspoređeno je 3 milijarde i 173 miliona KM, Republici Srpskoj 1 milijardu i 770 miliona KM i Brčko distriktu BiH 177 miliona KM.
U tablici ispod dat je prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim vanjskim dugom u periodu januar-septembar 2022. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Pored raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 156 miliona KM, Republika Srpska 103 miliona KM i Distrikt Brčko 5,3 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.