UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza u januaru 709 miliona KM, porasli 27,64%

0
698
Prihodi od indirektnih poreza u prva četiri mjeseca veći za 199 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u januaru ove godine iznosili su 709 miliona KM i veći su za 153 miliona KM ili 27,64 posto u odnosu na januar 2021. kada su iznosili 556 miliona KM, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
UIO navodi da je u januaru ove godine privredi vraćeno 173 miliona KM što je za 59 miliona KM više u odnosu na januar prošle godine.
Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u januaru 2022. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 536 miliona KM i veći su za 94 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u januaru 2021. godine.
Za finansiranje državnih institucija u januaru 2022. godine raspoređen je iznos od 60 miliona KM. Federaciji BiH je doznačeno 199 miliona KM, Republici Srpskoj 104, a Brčko distriktu 12 miliona KM.
U tablici ispod dat je prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko sa pripadajućim spoljnim dugom u januaru 2022. u poređenju sa januarom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

Pored navedenih raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva te izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), FBiH je dobila dodatnih 18,6 miliona KM, RS 12,3 miliona KM i Distrikt Brčko 0,6 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM, saopćeno je iz UIO BiH.