UIO BiH uvodi elektronsko podnošenje PDV-a i akciznih prijava

Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi poreski obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza

0
897
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza u januaru veći za 92 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BIH od 2018. godine uvodi elektronsko podnošenje PDV-a i akciznih prijava za poreske obveznike. UIO će danas, kako je saopćeno, putem elektronske pošte za 1.614 velikih poreskih obveznika proslijediti Izjavu o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga, koju obveznici moraju popuniti, te potpisanu i ovjerenu dostaviti u nadležni regionalni centar UIO do 12.01.2018. godine.
Nakon pristiglih popunjenih Izjava o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga UIO će sve velike poreske obveznike registrovati po službenoj dužnosti na novi E-Portal do 01.02.2018. godine, kako bi se januarska PDV i akcizna prijava mogla podnijeti elektronskim putem do zakonskog roka, a to je 10.02.2018. godine.
Novi elektronski servisi poreskim obveznicima omogućeni su usvajanjem izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama, kao i Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO.
Svi ostali obveznici, koji ne spadaju u velike poreske obveznike, mogu podnositi zahtjeve za registraciju na E-Portal nadležnom regionalnom centru UIO, jer neće biti registrovani po službenoj dužnosti od strane UIO, već isključivo po podnesenom zahtjevu.
UIO će za poreske obveznike, u saradnji sa Udruženjem ekonomista SWOT, organizovati posebne seminare na kojima će biti predstavljene nove elektronske usluge i proces registracije. Seminari će se održati u Tuzli 25. januara, u Sarajevu 26. januara, u Banjaluci 30. januara i Mostaru 2. februara 2018. godine.
Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi poreski obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza, saopćeno je iz UIO BiH.