UIO: U oktobru od indirektnih poreza inkasirano 705 miliona KM

0
721
Prihodi od indirektnih poreza u prva četiri mjeseca veći za 199 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH prikupila je 705 miliona KM indirektnih poreza u mjesecu oktobru 2018. godine. To je prvi put od uspostave UIO da su prikupljeni mjesečni prihodi prešli 700 miliona KM.
U deset mjeseci 2018. godine UIO je po osnovu PDV-a, akciza, carina i putarina ukupno prikupila 6 milijardi i 332 miliona KM, što je više za 487 miliona KM ili 8,33% u odnosu na isti period 2017. godine kada su iznosili 5 milijardi i 845 milliona KM.
Nakon što je UIO privrednicima izvršila povrat PDV-a u iznosu od 1 milijardu i 138 miliona KM, neto prikupljeni prihodi, koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-oktobar 2018. (država, entiteti i Brčko distrikt) iznosili su 5 milijardi i 194 miliona KM. Tako su korisnici indirektnih poreza u 2018. godini dobili 403 miliona KM više u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa dobili u istom periodu 2017. godine.
Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-oktobar 2018. godine raspoređen je iznos od 625 miliona KM.
Takođe, po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 6,5 miliona KM, Republika Srpska 4,3 miliona KM i Brčko distrikt 0,2 miliona KM.