UIO: Utvrđeni koeficijenti raspodjele novca u BiH za prvi kvartal 2022.

Federaciji BiH će dobiti 61,88% sredstava, Republika Srpska 34,57%, a Brčko distrikt 3,55%

0
279
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca veći za 200 miliona KM

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH danas je usvojio Odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata raspodjele sredstava sa Jedinstvenog računa za entitete i Brčko distrikt BiH za period januar – mart 2022. godine.
Prema ovoj odluci, koja se zasniva na podacima o krajnjoj potrošnji, Federaciji BiH će pripasti 61,88 posto sredstava, Republici Srpskoj 34,57 posto, a Brčko distriktu BiH fiksnih 3,55 posto, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.
Upravni odbor UIO usvojio je i izmjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici BiH kojom se prolongira rok njene primjene, sa 1. januara 2022. na 1. april 2022. godine kada i počinje primjena novog Zakona o carinskoj politici u BiH.