UIO: Za sedam mjeseci 3,9 milijarde KM od indirektnih poreza

0
2149
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza u januaru veći za 92 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u sedam mjeseci 2017. godine prikupila je 3 milijarde i 909 miliona KM što je za 255 miliona KM ili 6,99% više u odnosu na isti period 2016. godine, kada je ukupno prikupljeno 3 milijarde i 654 miliona KM.
Samo u julu 2017. godine UIO je prikupila 619 miliona KM indirektnih poreza što je za 72 miliona KM više u odnosu na juli 2016. godine.
Nakon izvršenih povrata PDV-a poreskim obveznicima koji su u sedam mjeseci ove godine iznosili 731 milion KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima (država, entiteti i Brčko distrikt) iznosili su 3 milijarde i 177 miliona KM i veći su za 139 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2016. godine.
Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-juli 2017. godine raspoređen je iznos od 432 miliona KM. Federaciji BiH je dobila 1 milijardu i 767 miliona KM, Republika Srpska 899 miliona KM i Brčko distrikt 97 miliona KM.