UIOBiH: Pandemija smanjila naplatu prihoda od PDV-a u aprilu za 23,4%

0
565
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza veći za 652 miliona KM

Prema preliminarnim podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH zbog uticaja koronavirusa na bh. ekonomiju u aprilu ove godine je bruto naplata prihoda pala za 23,4%, odnosno za 155,8 miliona KM.
Ipak, zbog manjih isplata povrata PDV-a neto deficit naplate je manji i iznosi 119,5 miliona KM.
Na godišnjem nivou, u aprilu 2020. je neto naplata smanjena za 22,2 posto u odnosu na april 2019., a veliki pad naplate prihoda u aprilu anulirao je ostvareni suficit u naplati iz prvog kvartala 2020. godine, saopćeno je iz UIO BiH.
Kumulativna bruto naplata prihoda za četiri mjeseca 2020. manja je za 96,7 miliona KM u odnosu na naplatu u istom periodu prošle godine.
Istovremeno su isplate povrata bile manje za 41,8 miliona KM, što je ublažilo ukupne negativne rezultate kumulativne naplate, te je u konačnici neto naplata indirektnih poreza manja za 54,6 miliona KM, odnosno 2,7 posto.
Veliki pad prihoda u aprilu ostvaren je u najvećoj mjeri u naplati PDV-a (-28,2 miliona KM), te putarine (-13,2 miliona KM) i carina (- 12,9 miliona KM), dok je rast jedino zabilježen u naplati prihoda od akciza (+ 10,2 miliona KM), zahvaljujući većoj naplati akciza na duhanske prerađevine od 8,4 procenta.