UIOBiH: Prihodi od indirektnih poreza u prva dva mjeseca 1,23 milijarde KM

0
507
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza veći za 652 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u BiH u prva dva ovogodišnja mjeseca iznosili su milijardu i 230 miliona KM i veći su za 35 miliona KM ili 2,99 posto u odnosu na isti period 2019. godine, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.
UIO je u prva dva mjeseca 2020. privrednim subjektima vratila 214 miliona KM, što je za 14 miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine.
Neto prikupljeni prihodi za raspodjelu korisnicima (država, entiteti i Distrikt Brčko) u prva dva mjeseca 2020. godine iznosili su milijardu i 16 miliona KM i veći su za 49 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u prva dva mjeseca 2019. godine.
Za finansiranje institucija BiH izdvojeno je 119 miliona KM, Federaciji BiH je dobila 566 miliona KM, Republika Srpska 288 miliona KM, a Brčko distrikt 30 miliona KM.
Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), FBiH je dobila dodatnih 33,9 miliona KM, RS 22,4 miliona KM a Brčko distrikt 1,1 milion KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM, saopćeno je iz UIO.