UIPL: Omogućiti pristup inovativnim terapijama svim pacijentima u BiH

0
785
Što prije uvesti inovativne lijekove i terapije do pacijenata u BiH, rečeno je na pres-konferenciji

Rezultat znanja i iskustva, te entuzijazma članica Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH (UIPL) je ravnopravno članstvo u Evropskoj federaciji farmaceutske industrije i udruženja – EFPIA, sa ciljem ubrzavanja dolaska inovacije do pacijenata, omogućavanja ranog pristupa najboljim i najsigurnijim lijekovima, cjepivima i medicinskim proizvodima.
EFPIA okuplja 36 nacionalnih udruženja i 40 vodećih farmaceutskih kompanija, s ciljem istraživanja, razvoja i omogućavanja pristupa pacijenata inovativnim lijekovima, koji će poboljšati kvalitet života pacijenata. Članstvo u ovom udruženju je veliki iskorak za inovativnu farmaceutsku industriju koja djeluje u BiH, ali ono nosi svoje obaveze i koristi, kojima je krajnji cilj poboljšanje pristupa lijekovima korisnicima zdravstvenog sistema – pacijentima.
“Cilj je omogućiti pristup inovativnim terapijama svim pacijentima, koje su provjerene i pouzdane. Udruženje, odnosno njegovih 12 članica, je posvećeno građenju snažnijeg povjerenja između farmaceutske industrije, medicinske zajednice i društva“, rekla je Ana Petrović, direktorica UIPL-a. Ona je istakla da je ključno omogućiti lijekove provjerenog kvaliteta, koji su sigurni za upotrebu, i koji se koriste u zemljama koje su relevantne za Bosnu i Hercegovinu.
“Ulazak u evropsku porodicu farmaceutske industrije znači uvođenje transparentnije saradnje ljekara i inovativne farmaceutske industrije, transparetnost procesa načina dolaska lijeka do pacijenta, ali i transparentnost načina utroška novca. Naravno, naš krajnji cilj je što prije dovesti inovativne lijekove, ali i terapije, do pacijenata u BiH, tako da ne moraju čekati po 10 i više godina na nove lijekove“, izjavio je Damir Babić, predsjednik Upravnog odbora UIPL.
Prim. dr. Harun Drljević, predsjednik Komore ljekara/lječnika FBiH, smatra da sistem ne postoji bez ljekara, proizvođača lijekova, i pacijenata. A prisustvo inovativnih terapija u liječenju, i transparentnost odnosa farmaceutske industrije i ljekara je upravo onaj segment pokretač u unapređenju brige za pacijenta, dodavši da je njemu, kao ljekaru naročito važno da pacijenti imaju jednak pristup inovativnim terapijama, koje će im omogućiti što normalniji i bezbolniji život.
U UIPL-u su svjesni da samim pristupanjem u EFPIA nije kraj njihovim naporima ka uvođenju inovacija u medicini kao put prema boljem zdravlju ljudi i produbljivanju partnerstva sa svim zainteresiranim stranama radi unaprjeđenja zdravstvenog sistema.