Ukupan dug FBiH u drugom kvartalu porastao 8,54%, na 5,76 milijardi KM

0
266
Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu iznosi 35,5%

Federalna vlada danas informirana o dugu za drugi kvartal 2020. godine, a izvještaj će biti upućen Parlamentu FBiH. Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je 30.6.2020. iznosio 865.746.359 KM (499.485.287 dolara) i u odnosu na prvi kvartal je veći za 19,06 posto ili za 138.582.967 KM.
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je iznosio 5.764.493.963 KM ili 3.325.777.682 dolara i veći je od duga u proteklom kvartalu za 8,54 posto ili 452.633.797 KM.
Ukupan vanjski dug i unutarnji dug Federalne vlade, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i bivše Vojske Federacije, iznosi 5.763.769.915 KM ili 3.325.359.948 dolara i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 8,84 posto ili 468.253.613 KM.