Ukupan dug Federacije BiH 5,78 milijardi KM

0
1286
Prihodi od indirektnih poreza u devet mjeseci porasli za 1,19 milijardi KM

Vlada FBiH danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva finansija u kojoj je navedeno kako je ukupan dug Federacije BiH (unutarnji i vanjski) na dan 30.9.2017. godine iznosio 5.782.906.035 KM i bio je manji nego u prethodnom tromjesečju za 247.676.168 KM.
Vanjski dug je u trećem ovogodišnjem tromjesečju iznosio 4.885.652.167 KM ili 2.949.131.506 dolara. Nominalni iznos duga, preračunat u konvertibilne marke, manji je nego u proteklom tromjesečju za 51.295.106 KM odnosno za 1,03 posto.
Vanjski dug je najvećim dijelom ugovoren s bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama (Svjetska banka, EBRD, EIB, MMF…), a s ciljem osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekata, te za budžetsku podršku. Stoga je 3.738.348.629 KM ili 76,52 posto ukupnog vanjskog duga FBiH realizirano preko multilateralnih finansijskih institucija, dok se preostalih 1.147.303.538 KM ili 23,48 posto odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora.
Federacija BiH najviše vanjskih kredita ima kod WB (IDA i IBRD) u iznosu 1.638.967.759 KM ili 33,55 posto, EIB-a 880.042.611 KM ili 18,01 posto, MMF-a 468.172.903 KM ili 9,58 posto, EBRD-a 437.174.143 KM ili 8,95 posto, Vlade Kraljevine Španije 138.599.897 KM ili 2,84 posto i Evropske komisije 132.996.441 KM ili 2,72 posto. Preostalih 12,35 posto je dug prema ostalim kreditorima (Vlada Japana, Vlada Kraljevine Belgije, Izvozno-uvozna banka Koreje i drugi).
Naslijeđeni ‘stari’ dug (koji je sukcesijom pripao BiH, a čiji su korisnici bili s teritorija FBiH ili je kao nealocirani dug po ključu MMF-a dodijeljen FBiH) prema Pariškom i Londonskom klubu kreditora, kao i konsolidirani dug prema WB IBRD, iznosi ukupno 752.810.838 KM ili 15,41 posto (Pariški klub 9,57 posto, Londonski klub 2,41 posto i konsolidirani zajmovi IBRD-a 3,43 posto).