Ukupan dug Federacije BiH krajem 2021. iznosio 6,16 milijardi KM

U četvrtom kvartalu lani isplaćeno je 136.97 miliona KM vanjskog duga, od čega se 90,47% odnosi na glavnicu, a 9,53% na kamate i takse

0
1016
U periodu januar-oktobar 2022. u odnosu na isti period lani uplaćeno poreskih prihoda više za 15,15%

Federalno ministarstvo finansija upoznalo je danas Vladu FBiH sa izvještajem o dugu za četvrti kvartal 2021. godine. U ovom periodu isplaćeno je ukupno 136.969.420 KM vanjskog duga, od čega se 90,47 posto odnosi na glavnicu, a 9,53 posto na kamate i takse.
Vanjski dug, dogovoren s bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama (WB, EBRD, EIB, MMF i drugim) je na koncu četvrtog kvartala 2021. godine iznosio 5.402.005.569 KM ili 3.130.452.321 dolar.
Ukupan unutarnji dug Vlade FBiH je na kraju 2021. godine iznosio 761.083.273 KM (441.046.361 dolar) i u odnosu na protekli kvartal manji je za 11,94 posto, odnosno za 103.194.185 KM. Inače, u posljednjem prošlogodišnjem kvartalu nije bilo izvršenih aukcija vrjednosnih papira. Istodobno, otplaćene su obaveze po ranije emitiranim vrjednosnim papirima u iznosu od 110 miliona KM.
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH je na dan 31.12.2021. godine iznosio 6.163.088.842 KM ili 3.571.498.682 dolara.