Ukupan dug Federacije BiH na polugodištu 5,95 milijardi KM

0
299
Vanjski dug na kraju prvog kvartala 2023. iznosio 5,27 mlrd KM, a unutrašnji dug 633,9 miliona KM

Federalno ministarstvo finansija upoznalo je danas Vladu FBiH sa izvještajem o dugu za drugi kvartal 2021. godine. U ovom periodu isplaćeno je ukupno 139.038.137,90 KM duga. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga, realizacija u drugom kvartalu je iznosila 93,89 posto.
Vanjski dug je na koncu drugog kvartala 2021. iznosio 5.076.799.986 KM ili 3.085.799.162 dolara. Nominalni iznos vanjskog duga, izražen u domaćoj valuti, manji je nego u proteklom kvartalu za 57.386.982 KM, a izražen u dolarima veći za 3.706.484 dolara.
Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je na dan 30.6.2021. godine iznosio 875.358.999 KM (532.035.746 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 1,63 posto.
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je iznosio 5.952.158.985 KM ili 3.617.863.077 dolara i manji je od duga u proteklom kvartalu za 0,7 posto, odnosno za 42.542.604 KM.