Ukupan dug Vlade FBiH na kraju 2017. smanjen na 5,63 milijardi KM

0
1011
Porezni obveznici FBiH u periodu januar-novembar 2022. uplatili više od 752 miliona KM javnih prihoda

Ukupan dug Vlade Federacije BiH (vanjski i unutarnji) je na kraju 2017. godine iznosio 3.454.762.125,57 dolara ili 5.634.060.622 KM i manji je od duga u proteklom tromjesečju za 148,85 miliona KM, navedeno je u informaciji koju je na današnjoj sjednici u Mostaru usvojila Vlada FBiH.
Vanjski dug je na kraju posljednjeg prošlogodišnjeg kvartala iznosio 4.739.373.174 KM ili 2.906.146.745 dolara. Nominalni dug, preračunat u konvertibilne marke, manji je nego u prethodnom kvartalu za 146.278.993 KM ili za tri posto.
Kad je riječ o unutarnjem dugu Federacije BiH, on je na dan 31.12.2017. godine iznosio 548.615.380 dolara ili 894.687.448 KM. Unutranji dug po osnovu tržišnih (riznički zapisi i trezorske obveznice) i netržišnih vrijednosnih papira (obveznice stare devizne štednje i ratnih potraživanja) na kraju 2017. godine je iznosio 866.213.380 KM (531.155.303 dolara) i u odnosu na prethodni kvartal manji je za 5,8 miliona KM ili 0,67 posto.