Ukupan dug Vlade FBiH u 2018. oko 5,37 milijardi KM

0
979
Vanjski dug na kraju prvog kvartala 2023. iznosio 5,27 mlrd KM, a unutrašnji dug 633,9 miliona KM

Vlada Federacije BiH danas je usvojila Strategiju upravljanja dugom za razdoblje 2019. – 2021. godina, koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH i objavljena na web stanici Federalnog ministarstva finansija.
Ukupan portfelj duga za koji je odgovorna Vlada FBiH na kraju 2018. godine je 5.376,1 miliona KM (3.165,2 miliona dolara ili 26,6 posto BDP-a Federacije BiH), a sastoji se od vanjskog duga od 4.702,7 miliona KM (2.754,1 miliona dolara ili 87,47% ukupnog duga) i unutarnjeg od 673,4 miliona KM (394,4 miliona dolara ili 12,53% ukupnog duga).
Portfelj duga Federacije BiH ima relativno nisku ponderiranu prosječnu implicitnu kamatnu stopu od 1,7 posto. Prosječna ponderirana implicitna kamatna stopa za unutarnji dug iznosi 2,7 posto, što je rezultat omjera obveznica emitiranih za izmirenje obveza po osnovi stare devizne štednje i ratnih potraživanja koje imaju zakonom određenu kamatnu stopu 2,5 posto (217,4 miliona KM) i tržišnih dugoročnih vrijednosnih papira u obliku obveznica (430 miliona KM). Prosječna ponderirana implicitna kamatna stopa za vanjski dug je nešto niža i iznosi 1,5 posto.
Iznos vanjskog duga na kraju 2018. u odnosu na 2017. godinu manji je za 36,63 miliona KM. Isključujući učinak promjene deviznih tečajeva, smanjenje vanjskog duga iznosi 247,99 miliona KM.
Ukupan dug na kraju prošle godine nominalno je manji od ukupnog duga na kraju 2017. za 229,44 miliona KM. Stvarno smanjenje duga, bez utjecaja promjene deviznih kurseva, iznosi 440,8 miliona KM.