Ukupan dug Vlade FBiH u prvom kvartalu blizu 5,3 milijarde KM

0
386
Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 151,3 miliona KM

Federalna vlada danas je informirana o dugu za prvi kvartal 2020. godine, koje će biti objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva finansija i proslijeđen Parlamentu FBiH.
Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je na kraju marta ove godine iznosio 727.163.392 KM (410.236.220 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 0,14 posto ili za 947.988 KM.
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je iznosio 5.311.136.118 KM ili 2.996.328.515 dolara i manji je od duga u proteklom kvartalu za 0,2 posto ili 10.465. 875 KM.
Ukupan vanjski dug i unutarnji dug Federalne vlade, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske Federacije, iznosi 5.295.516.302 KM ili 2.987.516.446 dolara i manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 0,21 posto ili 11.413.862 KM.