Ukupni budžetski prihodi FBiH, kantona i općina u devet mjeseci porasli 10,3 posto

Na federalnom nivou vlasti troškovi za plaće i naknade zaposlenih iznosili su 148,7 miliona KM, dok su u istom periodu prošle godine bili 146,5 miliona KM

0
965
Pad prihoda od indirektnih poreza

Konsolidirani izvještaj budžeta Federacije BiH, kantona i općina, te finansijskih planova izvanbudžetskih fondova za period januar-septembar 2017. godine, o kojem se danas upoznala Vlada FBiH, obuhvata izvršenje budžeta Federacije BiH, deset kantona, 80 općina, kao i izvršenje finansijskih planova 26 izvanbudžetskih fondova (PIO, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalni zavod za zapošljavanje, deset kantonalnih zdravstvenih zavoda i službi za zapošljavanje i tri kantonalne direkcije za ceste).
Ukupni prihodi za prvih devet mjeseci 2017. ostvareni su u iznosu od 6.069,7 miliona KM, što je za 568 miliona KM ili za 10,3 posto više u odnosu na isti period lani, dok je ostvarenje u odnosu na plan 72,3 posto.
Porezni prihodi iznose 5.238 miliona KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 86,3 posto. U odnosu na isti period lani njihovo ostvarenje je više za 452,4 miliona KM ili 9,5 posto, a u odnosu na plan 77,4 posto.
Neporezni prihodi za prvih devet mjeseci 2017. iznose 820 miliona KM, i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 13,5 posto. U odnosu na devet mjeseci lani veći su za 118 miliona KM, odnosno 16,8 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 74,4 posto.
Konsolidirani primljeni kapitalni transferi iznose 1,8 miliona KM.
Ukupni rashodi za prvih devet mjeseci 2017. su iznosili 4.987,1 miliona KM, što je za 107,0 miliona KM ili za 2,2 posto više nego u protekloj godini, a u odnosu na plan 64,1 posto.
Plaće i naknade troškova zaposlenih u tom periodu iznosili su 1.135,9 miliona KM i u ukupnim rashodima sudjeluju sa 22,8 posto. U odnosu na prvih devet mjeseci 2016. godine njihovo ostvarenje je više za 33,8 miliona KM, a u odnosu na plan ostvareni su sa 72,1 posto.
U prvih devet mjeseci 2017. godine svi nivoi vlasti u FBiH su ostvarili ukupan finansijski rezultat u iznosu od 584,6 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 174,5 miliona KM.