Ukupni budžetski prihodi u FBiH na polugodištu manji za 288,3 miliona KM

0
187
Prijedlog budžeta FBiH za 2022. je veći za 2% ili za 116,4 miliona KM od Budžeta za prošlu godinu

Federalno ministarstvo finansija upoznalo je Vladu FBiH o pokazateljima iz konsolidiranog izvještaja o izvršenju budžeta FBiH, kantona i općina, finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za period januar-juni 2020. godine, u kojem su ukupni prihodi iznosili 4.098,5 miliona KM, što je za 288,3 miliona KM manje u odnosu na isti period lani, a ostvarenje u odnosu na plan je 44,1 posto.
U prvih šest ovogodišnjih mjeseci su svi nivoi vlasti FBiH ostvarile pozitivan finansijski rezultat od 254,3 miliona KM. Lani je u ovom periodu, također, ostvaren pozitivan finansijski rezultat od 394,5 miliona KM. Ukupni šestomjesečni rashodi iznosili su 3.804,9 miliona KM, te su za 166,2 miliona KM viši nego u 2019. godini, a ostvarenje u odnosu na plan je 38,3 posto.
Tekući transferi drugim nivoima vlasti iznosili su 14,9 miliona KM, pojedincima 1.544,9 miliona KM, neprofitnim organizacijama 61,3 miliona KM, javnim preduzećima 75,2 miliona KM, privatnim preduzećima i poduzetnicima 52,6 miliona KM, dok su drugi tekući rashodi bili 31,2 miliona KM. Konsolidirani kapitalni transferi su za šest mjeseci 2020. godine iznosili 45,8 miliona KM i u odnosu na isti lanjski period su veći za 13,9 miliona KM.
Ukupan finansijski rezultat na nivou budžeta FBiH za period januar-septembar 2020. godine iznosi 235,1 miliona KM, kantona 32,8 miliona KM, općina 39,4 miliona KM, dok je na nivou sektora socijalne zaštite, odnosno vanbudžetskih fondova zabilježen negativni rezultat od 53,2 miliona KM.