Ukupni polugodišnji prihodi u budžetu FBiH veći od 2,5 milijarde KM

0
303
Vlada FBiH: Unapređenje zakonskog okvira i usklađivanje s propisima EU (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije za prvo polugodište 2022. u kojem je navedeno da su ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje iznosili 2.578,30 miliona KM. To je 46 posto planiranog za ovu godinu i više za 365,6 miliona KM ili 17 posto u odnosu na ostvarenje u istom lanjskom periodu.
Prihodi od poreza iznosili su 2.081,83 miliona KM, neporezni 189,89 miliona KM, primljeni tekući transferi 0,1 milion KM, a prihodi po osnovu financiranja budžeta 306,48 miliona KM.
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosili su 1.181,1 milion KM, te su za 138,7 miliona KM veći u odnosu na ostvarenje u istom periodu lani.
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvih šest ovogodišnjih mjeseci iznose 2.284,7 miliona KM, što je 41 posto planiranog ovogodišnjim budžetom.
Najveći iznos od 1.493,9 miliona KM utrošen je na socijalna davanja, nakon čega su opće javne usluge sa 622,1 milion KM.
Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na redovne mjesečne transfere: isplata penzija 1.216,2 miliona KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret penzija 14,2 miliona KM, isplata naknada za tjelesnu onesposobljenost 1,1 milion KM, naknade za pogrebne troškove 3,5 miliona KM, za civilne žrtve rata 11,8 miliona KM, za vojne invalidnine 128,9 miliona KM, transfer za provedbu Zakona o pravima demobilisanih branitelja – novčana egzistencijalna naknada 23 miliona KM, za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 7,9 miliona KM, te za civilne invalidnine 67,6 miliona KM.
Za Federalni zavod za zapošljavanje iz sredstava IBRD-a za projekat zapošljavanja izdvojeno je 3,5 miliona KM, a za transfere za raseljene i izbjegle osobe 4,6 miliona KM.
Na ime dodjele financijske pomoći budžetima kantona za provedbu strukturalnih reformi i su/financiranje infrastrukturnih projekata od značaja za FBiH dijeljeno je 200 miliona KM.