Ukupni prihodi budžeta FBiH u prvom kvartalu 451 milion KM

0
698
Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 151,3 miliona KM

Ukupno ostvareni prihodi federalnog budžeta u prvom kvartalu 2019. iznose 451 milion KM, što je 17 posto planiranog. Od toga su porezni prihodi (porez na dobit i prihodi od indirektnih poreza) ostvareni u iznosu od 379,3 miliona KM, neporezni (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) iznose 62,3 miliona KM, a primici od finansiranja 9,4 miliona KM, navedeno je u izvještaju kojeg je danas prihvatila Vlada FBiH.
Ukoliko se plan posmatra na bazi 1/4, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 663,5 miliona KM, što znači da realizacija naplate prihoda za prva tri mjeseca odstupa u odnosu na planiranu dinamiku priliva za 32,1 posto. Međutim, kako je navedeno, realnije je pratiti ostvarenje samo prihoda, isključujući finansiranje. U skladu s tim planom, , idealno ostvarenje bi bilo 505,9 miliona KM, što znači da su ostvareni prihodi manji za 64,3 miliona KM od idealnog.
U odnosu na isti period prethodne godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje manji su za 17 posto ili za 95,7 miliona KM, na što je najvećim dijelom utjecalo zaduženje u 2018. godini od MMF-a od 97,2 miliona KM. Ostvareni prihodi, isključujući finansiranje, manji su dva posto ili za 7,9 miliona KM i rezultat su manjeg ostvarenja neporeznih prihoda u tekućoj godini.
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvi kvartal 2019. iznose 337,6 miliona KM, što je 13 posto iznosa planiranog Budžetom FBiH za 2019. godinu.
Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 277,5 miliona KM, što je 82 posto ukupno obračunatih u tekućem periodu.
Inače, sve obveze prenesene iz prethodne godine izmirene su u prvom kvartalu 2019. godine.
U odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine, ukupni rashodi i izdaci manji su za devet posto, ili za 33,2 miliona KM. Najveći iznos sredstava utrošen je na socijalna davanja, 186,1 milion KM.