Ukupni prihodi budžeta FBiH u prvom polugodištu 999,6 millona KM

0
440
Predloženi budžet Federacije BiH za 2023. veći je 20,1 posto u odnosu na 2022. godinu

Federalna vlada danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za period januar-juni 2019. godine. Ukupno ostvareni prihodi federalnog budžeta u prvih šest mjeseci 2019. iznose 999,6 millona KM, što je 38 posto od plana.
Ukupni prihodi, isključujući finansiranje, ostvareni su sa 47 posto u odnosu na plan, a posebno je značajno ostvarenje poreznih prihoda.
Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 806,9 miliona KM, što je 49 posto planiranog, od čega prihodi od indirektnih poreza, sa učešćem od 75,8 posto u ukupno ostvarenim prihodima, iznose 757,4 miliona KM. Prihodi od poreza na dobit iznose 49,5 miliona KM i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 4,9 miliona KM ili za 11 posto.
Neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) su ostvareni u iznosu od 148,2 miliona KM.
Ukupno obračunati rashodi i izdaci, za prvo polugodište 2019. godine iznose 928,1 miliona KM, što je 35 posto iznosa planiranog Budžetom Federaciie BiH za 2019. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 857,7 miliona KM, što je 92 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem periodu. Sve obaveze prenesene iz prethodne godine izmirene su u prvom kvartalu 2019. godine.
U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine ukupni rashodi i izdaci manji su za 7 posto ili 66,4 miliona KM.
Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 426,9 miliona KM, što je 40 posto planiranog Budžetom za 2019. godinu i odnose se najvećim dijelom na redovne mjesečne transfere za socijalna davanja.
Izdaci za otplatu dugova iznose 263,8 miliona KM i odnose se na otplatu vanjskog duga primljenog kroz državu u iznosu od 202,8 miliona KM, otplatu vanjskog duga-direktno zaduženje 2 miliona KM, otplatu unutarnjeg duga (ratna potraživanja) 58,8 miliona KM i otplatu unutarnjeg duga (stara devizna štednja) 0,1 miliona KM.