Ukupni prihodi Željeznica FBiH lani iznosili oko 118,7 miliona KM

0
1179
Broj prevezenih putnika željeznicom na godišnjem nivou porastao je za 197,5 posto

Nakon završnog obračuna i Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju koji je usvojio Nadzorni odbor ŽFBiH evidentno je da su Željeznice FBiH ostvarile u 2017. godini najbolje rezultate u posljednjh 25 godina. Ukupni prihodi u poslovanju kompanije lani su iznosili 118.676.586 KM, u odnosu na 110.715.863 KM iz 2016., što je povećanje od 7,2%. Ukupni rashodi u 2017. godini iznosili su 122.906.757 KM, a godinu ranije 142.095.610 KM, što je manje za 19.188.853 KM ili 13,5%.
Gubitak u ukupnom poslovanju u 2017. godini je 4.230.171 KM i manji je za 27.149.576 KM u odnosu na 31.379.747 KM iz 2016.
U ukupnim rashodima troškovi amortizacije iznose 24.786.439 KM. Ukoliko se izuzme amortizacija Željeznice bi ostvarile pozitivan rezultat od 20.556.268 KM. Zakonom o finansiranju željezničke infrastrukture obaveza Vlade FBiH je da finansira željezničku infrastrukutru u visini izvršenih radova na istoj. ŽFBiH u 2017. godini izvršile su radove u iznosu od 33.012.357 KM, za isto iz budžeta Federacije BiH za 2017. godunu uplaćeno je 19.240.000 KM. Da je Vlada FBiH izmirila svoje obaveze u cjelosti prema ŽFBiH i to u iznosu od dodatnih 13.775.357 KM, ostvario bi se pozitivan rezultat u ukupnom poslovanju ŽFBiH od 9.545.186 KM, prenosi agencija Patria.
Operativna dobit prije izdataka za kamate, porez na dobit i amortizaciju (EBITDA) JP ŽFBiH u 2017. iznosila je 18.966.858 KM, u odnosu na 6.279.938 KM iz 2016.
Operativni prihodi kompanije lani su iznosili 113.402.237 KM i veći su za 6.628.055 KM u odnosu na 2016. godinu (106.774.182 KM). Operativni rashodi u 2017. su bili 94.435.379 KM i manji su za 6.058.868 KM u odnosu na 2016. godinu (100.494.247 KM).
Željeznice FBiH su u 2017. godini ostvarile najbolji rezultat u posljednjih 25 godina svog poslovanja. Redovno izmirujući obaveze prema Poreskoj Upravi FBiH, ŽFBiH ne samo da su zaustavile rast glavnog duga prema javnim fondovima u 2017. godini, već su smanjile glavni dug prema javnim fondovima za oko 5,5 miliona KM što također nije bio slučaj u zadnjih 25 godina.
Generalni direktor Željeznica FBiH Enis Džafić kaže da su ključni faktori za povećanje prihoda kompanije bili povećanje prihoda iz teretnog saobraćaja, putničkog saobraćaja, održavanja lokomotiva i vagona za druge korisnike, te pružanje usluga na pruzi.
“U 2017. godini prevezli smo 8.873.000 tona robe, što je za 10.000 tona više u odnosu na 2016. godinu, čime je nastavljen trend povećanja sa stabilnih 20% iznad prosjeka EU po kilometru pruge”, ističe Džafić.
U putničkom saobraćaju Željeznice FBiH su prevezle 355.000 hiljada putnika, što je za 97.000 putnika više u odnosu na 2016. godinu (258.000). Odluka da se BH Voz sa Talgo garinuturama stavi u pogon na novim linijama Sarajevo-Čapljina i Sarajevo-Banja Luka, najviše je uticala na ovo značajno povećanje broja putnika.
Osim toga ostvareni su prihodi pružanjem nove vrste usluga našim partnerima. Prvi put su mehaničari ŽFBiH u svojim radionicama uradili opravku lokomotive za kompaniju Arcelor Mittal, a vrijednost ugovora koji je realizovan iznosila je 516.000 KM.
Prije ljeta očekuje se završetak radova na elektrifikaciji Unske pruge, čime će FBiH po prvi put nakon 25 godina biti u stanju uspostaviti redovan putnički saobraćaj elektrovučom i potpuno uvođenje BH Voza na relaciji Bihać-Sarajevo. Ovim projektom, ŽFBiH će povezati putničkim saobraćajem sve regionalne centre u BiH.