Ulazak u BiH dozvoljen i stranim biznismenima, obavezan test na koronavirus

0
426
Poslovnim ljudima iz svijeta omogućen ulazak u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH, izmijenilo je raniju odluku o uslovima za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, čime se poslovnim ljudima omogućava ulazak u BiH, kao i porodicama umrlih radi prisustva ukopu, uz ispunjavanje određenih uslova.
Novom odlukom omogućava se ulazak i boravak strancu koji u BiH ulazi zbog poslovnih obaveza, pod uslovom da posjeduje pozivno pismo pravnog lica iz BiH koje ga angažuje kao i potvrdu o negativnom testu na virus SARS-KOB-2 ovlaštene laboratorije, ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska.
Odredbe o zabrani ulaska iz člana 2. ove odluke ne primjenjuju se na državljane BiH koje imaju dvojno državljanstvo te oni mogu ući u našu zemlju sa ličnom kartom izdatom od strane nadležnog tijela BiH, bez obzira na način ulaska u drugu državu iz koje se vraćaju.
Istovremeno je omogućen boravak u BiH strancima, članovima uže porodice (bračni partner, roditelji, djeca, braća i sestre) umrle osobe radi prisustva njenom ukopu, najviše 72 sata od trenutka ulaska u BiH, ne računajući eventualni period izolacije, pod uslovom da posjeduju dokaze o smrti i srodstvu sa umrlom osobom.