UN će u BiH uložiti 16 miliona KM u oblasti rada i socijalne politike

0
147
Ministarstvo rada i socijalne politike nastavlja s jačanjem saradnje sa Ujedinjenim nacijama u BiH

Ujedinjene nacije u BiH su ugostile Adnana Delića, ministra rada i socijalne politike FBiH, na sastanku sa timom UN-a kako bi diskutovali o prilikama za unapređenje njihove dugoročne saradnje i partnerstva.
Na sastanku su rezidentna koordinatorica UN u BiH, Ingrid Macdonald, i predstavnii UNICEF-a, UN WOMEN, UNDP-a, ILO-a, IOM-a i UNFPA, potvrdili svoju opredijeljenost da nastave pružati podršku ministarstvu, stručnim i finansijskim sredstvima, te podrškom unapređenju rada u godinama koje dolaze.
“Rad i socijalna politika su među ključnim područjima fokusa Ujedinjenih nacija u BiH. Naša saradnja sa ministarstvom se nastavlja i Ujedinjene nacije će uložiti 16 miliona konvertibilnih maraka u oblasti rada i socijalne politike u periodu 2023-2026. Zajedno sa ministarstvom, radit ćemo na implementaciji planova i programa usmjerenih na one koji su najugroženiji, ali i u rješavanju temeljnih uzroka nejednakosti”, rekla je Ingrid Macdonald.
“Saradnja s UN agencijama nama je od izuzetnog značaja i zadovoljan sam što smo na ovom zajedničkom sastanku napravili presjek svih dogovorenih aktivnosti čijom realizacijom ćemo tokom naredne tri godine sigurno doprinijeti jačanju sistema socijalne zaštite u Federaciji BiH”, rekao je ministar Delić.
UN će u BiH, kroz UNICEF, UNDP, UNFPA, ILO, IOM i UN Women podržati izradu nove digitalne platforme koja će zamijeniti postojeću bazu podataka korisnika socijalnih usluga, procjenu izvodljivosti za uspostavljanje Porodičnog/dječijeg fonda, finalizaciju Zakona o socijalnim uslugama, procjenu izrade strategija invaliditeta djece i sistema upućivanja, podržati izradu Strategije FBiH o socijalnoj i dječijoj zaštiti i humanitarnim novčanim transferima u vanrednim situacijama, izraditi Akcioni plan FBiH za deinstitucionalizaciju djece, podržati izradu Plana transformacije JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, podržati unapređenje usluga hraniteljstva za djecu, uključujući i djecu u pokretu, podržati jačanje rada socijalnih službi, redizajn web stranice Ministarstva (kako bi se prilagodila potrebama osoba s invaliditetom)…