Unapređenje informacionih sistema za ljudske resurse u ADS FBiH

0
947
Predstavljeno unapređenje informacionog sistema za upravljanju ljudskim potencijalima u FBiH

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u saradnji s implementatorom projekta Infodom d.o.o. Sarajevo organizovala je danas Informativnu konferenciju o temi ‘Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH’ u okviru projekta ‘Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu FBiH, Agenciji za državnu upravu RS i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta BiH’.
Cilj Projekta je podrška reformi javne uprave u BiH u segmentu izgradnje profesionalne, efikasne, transparentne i djelotvorne državne uprave.
“Unapređenje informacionog sistema pomoći će optimizaciji i reorganizaciji javne uprave u Federaciji BiH na način da ćemo konačno na jednom mjestu, kroz jedan sistem, znati koliko službenika radi na javnim poslovima, koji su opisi njihovih poslova, da li nam je potrebno još stručnjaka iz neke oblasti ili da li imamo potrebu za preraspodjelom službenika unutar Federacije BiH. Evropske integracije zahtijevaju da napravimo upravu, kako u FBiH tako i u cijeloj BiH, koja će zadovoljiti potrebe građana i privrednih subjekata, odnosno upravu koja će za manje novca pružiti efikasnije i kvalitetnije usluge“, izjavio je državni koordinator za reformu javne uprave doc.dr. Dragan Ćuzulan.
Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH, istakao je da je
razvoj Informacionog sistema jedan od strateških prioriteta za dalji razvoj službeničkog sistema.
U okviru Projekta izradit će se više softverskih modula za upravljanje ljudskim potencijalima s osnovnim komponentama sistema: Registar ljudskih resursa, zapošljavanje, osposobljavanje i usavršavanje i tako dalje. Direktni korisnici projekta su Agencija za državnu službu FBiH, Agencija za državnu upravu RS i Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distirkta BiH. Trenutno, svaka agencija koristi različite sisteme. Posebno je izražen problem u FBiH i Brčko distrikta gdje se koriste zastarjeli sistemi, dok Agencija za državnu službu RS posjeduje funkcionalan sistem kojem je potrebna nadogradnja s novim modulima.

Unapređenje informacionog sistema pomoći će optimizaciji javne uprave u FBiH

Osim ovih institucija, korisnici pomenutog projekta u Federaciji BiH su i organi FBiH (uprave, zavodi, ministarstva) i institucije na svim nivoima vlasti (općinski, gradski, kantonalni, federalni). Korisnici projekta u RS su republički organi uprave, a u Brčkom ostale institucije distrikta s pravom korištenja aplikacije. Projekt je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave.