Unapređenje saradnje bankarskih institucija Hrvatske i BiH

0
567
Potpisan sporazum između HNB, ABRS, FBA i CBBiH

Guverneri centralnih banaka Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, dr. Senad Softić i dr. Boris Vujčić, te direktori entitetskih agencija za bankarstvo mr. Jasmin Mahmuzić i Rade Rastoka, potpisali su Memorandum o razumijevanju između Hrvatske narodne banke (HNB) i Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA), Agencije za bankarstvo Republike Srpske (ABRS) i Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH).
Ovaj memorandum predstavlja nadogradnju na prethodni Sporazum o saradnji i razmjeni informacija u oblasti nadzora nad poslovanjem banaka, koji je postignut još 2003. godine i njegov tekst je usklađen je s novim standardima Evropske bankarske agencije (EBA), saopćeno je iz CBBiH.
Na ovaj način, stvoreni su uslovi za unapređenje i proširenje saradnje nadležnih institucija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te je osigurano da se nakon ulaska Hrvatske u mehanizam deviznog kursa (ERM II), počev od 1. oktobra 2020. godine, saradnja odvija na konzistentan način i po identičnim principima kao saradnja institucija Hrvatske s nadležnim institucijama svih drugih zemalja izvan Evropske monetarne unije.