Unaprijediti sigurnost na cestama i konkurentnost prijevoznika

0
855
Sjednica Vijeća ministara BiH (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH danas je, u prvom dijelu 163. sjednice, utvrdilo je Prijedlog osnova za odobravanje akata usvojenih na sastanku ministara prometa zemalja Zapadnog Balkana, koji je održan 25.4.2018. godine u Ljubljani, te usvojilo izvještaj sa ovog sastanka.
Riječ je o Deklaraciji o sigurnosti prometa na cestama i Zajedničkoj deklaraciji o granicama i zajedničkim prijelaznim tačkama, koje su podržali ministri prometa/predstavnici zemalja Zapadnog Balkana.
Deklaracija o sigurnosti prometa na cestama ima za cilj smanjivanje broja smrtonosnih i ozbiljnih povreda u cestovnom prometu te poduzimanje konkretnih mjera na unapređenju sigurnosti, uz intenziviranje nacionalnog i regionalnog djelovanja, kao i jačanje saradnje u Evropi.
Zajedničkom deklaracijom o granicama i zajedničkim prijelaznim tačkama želi se ojačati saradnja radi smanjivanja administrativnih procedura prilikom prelaska državnih granica, kako bi se ublažili ekonomski gubici prijevoznika i unaprijedila regionalna konkurentnost.
Nastavak 163. sjednice Vijeća ministara BiH planiran je za 10. januar 2019. godine, kada je između ostalog planirano razmatranje Prijedloga godišnjeg nacionalnog programa BiH 2018 – 2019. godine (ANP).