Union banci kredit od 10 miliona KM za rješavanje stambenih pitanja mladih

0
1313
Povećanje dobiti je dominantno posljedica rasta kamatonosne aktive Union banke

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici održanoj u Sarajevu, Union banci d.d. Sarajevo odobrila kredit iz sredstava po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu – Ostala domaća pozajmljivanja, u iznosu od 10 miliona KM, koja će biti korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja. Ova sredstva odobrena su Banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 20 godina i kamatnom stopom 0,10 posto godišnje (fiksno).
Na ovaj način Vlada FBiH nastoji doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati da mladi i obrazovani ljudi ostaju u zemlji. Važno je i da se na ovaj način jača keditni potencijal Banke i mogućnost ponude dugoročnih kredita stanovništvu.
Također, ovo će doprinijeti zadržavanju društveno odgovornog pristupa kreditiranju, boljem korištenju ostalih dostupnih izvora finansiranja usljed efekata optimizacije ročne strukture aktive i pasive Banke i višestruko povećati efikasnosti korištenja vlastitih izvora.