UNIQA Grupa: Dobit u devet mjeseci porasla 2,4%, na 214,7 miliona eura

Rast dobiti u 2019. godini, praćen je i rastom ukupne premije od 1,3% koja nakon devet mjeseci tekuće godine iznosi 4,1 milijardu eura

0
938
Odlični rezultati UNIQA Grupe u prvih šest mjeseci 2021. godine

UNIQA Grupa objavila je rezultate poslovanja u prvih devet mjeseci 2019. godine i najavila restrukturiranje Grupe u okviru strateškog programa ‘UNIQA 3.0’ koji će biti predstavljen polovinom 2020. godine.
Ostvarivši 214,7 miliona eura dobiti prije oporezivanja u prvih devet mjeseci 2019. godine, UNIQA Grupa je premašila prošlogodišnju dobit od 209,6 miliona eura za 2,4%.
Rast dobiti u 2019. godini, praćen je i rastom ukupne premije od 1,3% koja nakon devet mjeseci tekuće godine iznosi 4,1 milijardu eura. Istovremeno, investicije UNIQA Grupe su u poređenju sa prethodnom godinom porasle za blizu 2 milijarde eura i na kraju septembra 2019. godine iznose 21,05 milijardi eura (krajem 2018: 19,34 milijarde eura). Broj zaposlenih u UNIQA Grupi, bez eksternih saradnika i partnera u prodaji, za prvih 9 mjeseci 2019. godine iznosi 12.750.
U posljednjoj godini punog sprovođenja programa UNIQA 2.0, UNIQA i dalje stavlja akcenat na optimizaciju postojećeg poslovnog modela i dopunjava ga daljim ulaganjima u inovacije koje su relevantne za budućnost više od 10 miliona klijenata u 18 zemalja. Dobar rezultat ostvaren u prvih devet mjeseci 2019. godine dobra je osnova za čitavu godinu.
U vrijeme izazovnih ekonomskih okolnosti i oštre konkurencije, cilj UNIQA Grupe je da se značajno više fokusira na klijente, brži i efikasniji servis. U skladu sa ovom orijentacijom UNIQA je već započela uspostavljanje strukturnih promjena neophodnih za sprovođenje svog ‘UNIQA 3.0’ strateškog programa. Da bi se to postiglo, tri najveće kompanije, UNIQA Grupa i njene dvije kompanije UNIQA Osterreich Versicherungen AG i UNIQA International AG biće spojene u jednu kompaniju – UNIQA Grupu. Ovu stukturnu promjenu pratiće i promjene u Upravnom odboru koji je u tri kompanije u 2016. već smanjen sa 22 na 11 članova, a nakon restruktuiranja imaće devet članova. Upravni odbor UNIQA Grupe od januara 2020. čine: Andreas Brandstetter (CEO), Wolfgang Kindl (Customers & Markets International), Peter Humer (Customers & Markets Austria), Klaus Pekarek (Customers & Markets Bancassurance Austria), Peter Eichler (Personal Insurance), Kurt Svoboda (Finance & Risk), Wolf Gerlach (Operations), Erik Leyers (Data & IT) i René Knapp (HR & Brand).
UNIQA Grupa je jedna od vodećih osiguravajućih grupacija na tržištu Austrije i Centralno – Istočne Evrope. Oko 20.000 zaposlenih, ekskluzivnih partnera i saradnika u prodaji pružaju sigurnost za više od 10,1 miliona klijenata u 18 zemalja Evrope. UNIQA je druga najveća osiguravajuća grupa u Austriji sa više od 22% tržišnog učešća. Svoje poslovanje, UNIQA obavlja i na 15 tržišta Centralno – Istočne Evrope: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka i Ukrajina. Također u sastavu UNIQA Grupe nalaze se i osiguravajuće kompanije u Švicarskoj i Lihtenštajnu.