UNIQA zdravstveno osiguranje nudi pokriće vanbolničkog liječenja i od posljedica koronavirusa

0
834
UNIQA osiguranje i tokom pandemije omogućava pristup brzoj zdravstvenoj zaštiti

U trenutku kada su građani i kompanije suočeni sa izazovima koje je pred njih postavio koronavirus, briga o zdravlju je postala prioritet. Zbog toga i ne čudi što je privatno zdravstveno osiguranje postalo neophodno, najvećim dijelom zbog činjenice da svojim korisnicima omogućava dostupnost najsavremenijim metodama prevencije i liječenja.
Bilo da je riječ o individualnim ili korporativnim polisama korisnika privatnog zdravstvenog osiguranja, UNIQA osiguranje i tokom pandemije omogućava neometan pristup brzoj i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u trenutku kada je ona potrebna što je jedna od važnih prednosti. Osiguranje pokriva sve vrste usluga – specijalističke usluge, laboratorijske pretrage, pedijatrijske i ginekološke usluge, a ovisno od potreba klijenta naknade po polisi osiguranja iznose od 6 do 25 KM mjesečno.
Uz to, UNIQA privatno zdravstveno osiguranje nudi pokriće vanbolničkog liječenja i od posljedica koronavirusa, za sve klijente privatnog zdravstvenog osiguranja, sadašnje i buduće.
Šta to znači u praksi?
Privatno zdravstveno osiguranje pokriva troškove zdravstvenih usluga (pregleda, dijagnoza, laboratorije, kontrola, ispitivanja i drugih neophodnih medicinskih usluga), kao i pokriće vanbolničkog liječenja oboljelih od koronavirusa.
U situaciji u kojoj se potvrdi prisustvo koronavirusa, osiguranik je u obavezi da poštuje zdravstvene protokole koje je propisala nadležna epidemiološka služba, a ljekarski pregledi i lijekovi u okviru vanbolničkog liječenja koronavirusa će biti pokriveni u skladu sa ugovorenim osiguranjem.

Privatno zdravstveno osiguranje najčešće zaključuju porodice sa djecom

Ovu vrstu osiguranja najčešće zaključuju porodice sa djecom, ali i pojedinci te kompanije, kao jedan od benefita koje pružaju svojim zaposlenima. To nije slučajno, jer UNIQA privatno zdravstveno osiguranje omogućava zdravstvene usluge u najboljim privatnim poliklinikama širom zemlje, kod doktora po odabiru klijenta.
Procedura korištenja zdravstvenih usluga je jednostavna, a u cilju zakazivanja neophodne medicinske usluge poziva se MedUNIQA kontakt centar, zakazuje se pregled kod željenog ljekara, u izabranoj ustanovi, u vrijeme koje klijentu odgovara. Putem MedUNIQA dežurne linije klijenti mogu zatražiti i zdravstveni savjet.
Sve informacije o pokriću koronavirusa po polisama privatnog zdravstvenog osiguranja dostupne su putem besplatnog telefona 080 02 02 51, e-maila info.uniqa@uniqa.ba ili na web stranici kompanije www.uniqa.ba.