UO UIO BiH: Dodatnih 3,5 miliona KM za GP na mostu Bratunac – Ljubovija

0
854
Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH održana je u Sarajevu

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH danas je dao saglasnost da se odobri dodatnih 3,5 miliona KM iz budžeta institucija BiH za izgrdanju graničnog prijelaza prema Srbiji, na mostu između Bratunca i Ljubovije.
Nakon što je UO UIO dao saglasnost da se uz predviđenih 11 miliona KM odobri još 3,5 miliona, stvoreni su uvjeti da se ova odluka donese u Vijeću ministara BiH nakon čega će biti moguće da Uprava za indirektno oporezivanje pokrene procedure za raspisivanje tendera za izgradnju ovog graničnog međunarodnog prijelaza koji će imati inspekcijski nadzor.
Na današnjoj sjednici UO UIO BiH nije bilo saglasnosti da se za prethodne godine donesu odluke o privremenim poravnanjima među entitetima, niti odluka o utvrđivanju privremenih koefcijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za period juli-septembar 2018. godine, te će se ova problematika naći na dnevnom redu i na narednoj sjednici, saopćeno je.
Upravni odbor UIO danas je razmatrao inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH za izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u te je zaključeno da UIO analizira na koji način je moguće realiziratu ove zahtjeve i, ovisno od toga, predloži adekvatno rješenje za iduću sjednicu.