UO UIO BiH: Minimalna akciza na cigarete iznosit će 3,25 KM po kutiji

Od januara 2021. godine akciza na duhan za pušenje bit će u visini 80 posto minimalne akcize i iznosit će 130 KM po kilogramu

0
896
Cijene pojedinih vrsta cigareta od marta skuplje za 0,10 i 0,20 KM po paklici

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH na današnjoj sjednici utvrdio je iznos akciza na cigarete i duhan za narednu godinu koja će se primjenjivati od 1. januara 2021. godine.
Prema toj odluci, minimalna akciza na cigarete iznosit će 3,25 KM po kutiji, dok će posebna akciza na pakovanje od 20 komada cigareta iznositi 1,65 KM što je isti iznos kao i ove godine.
Akciza na duhan za pušenje bit će u visini 80 posto minimalne akcize i iznosit će 130 KM po kilogramu. Odluka će se primjenjivati od 1.1.2021. godine, a kalkulaciju maloprodajne cijene porezni obveznici dužni su dostaviti UIO do 15. decembra ove godine.
Prihvaćena je i odluka o utvrđivanju carinske tarife za 2021. na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i bit će upućena Vijeću ministara BiH u daljnju proceduru.
Usvojen je i pravilnik o primjeni Zakona o akcizama kako bi bile usklađene tarifne oznake sa Odlukom o carinskoj tarifi BiH za 2020. godinu.
Upravni odbor UIO BiH usvojio je i odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period 1.1.2021. do 30.6.2021. godine gdje nije bilo izmjena u odnosu na prethodne i ova kamata obračunavat će se po stopi od 12 posto u pojedinim slučajevima carinskog duga.
Danas je razmatran i usvojen program rada Uprave i Upravnog odbora za 2021. godinu te budžetski zahtjev UIO za iduću godinu.
UO UIO danas nije usvojio odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine za gradnju autocesta i rekonstrukciju cesta u ukupnom iznosu skoro 119,5 miliona KM koja su u ostala na podračunu jedinstvenog računa i odnosi se na raspodjelu 10 posto rezerviranih prihoda.
Nije usvojena ni odluka o oslobađanju plaćanja putarina na dizel gorivo koje se koristi u proizvodnji pojedinih rudnika i željeznica u BiH, a koja se donosi na prijedlog entitetskih vlada.

Utvrđeni koeficijenti za raspodjelu sredstava

Upravni odbor UIO BiH danas je usvojio odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za period septembar-decembar 2020. godine prema kojoj Federaciji BiH pripada 62,83 posto, Republici Srpskoj 33,62 posto, a Brčko distiktu 3,55 posto.