UO UIO donio odluku o oslobađanju plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina

0
1239
Današnja sjednica Upravnog odbora UIO održana je u Mostaru

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH dao je danas pozitivno mišljenje na Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba za 2018. godinu i uputio je u dalju proceduru usvajanja Vijeću ministara BiH.
Ova odluka značajna je za domaće privrednike i poboljšava uvjete poslovanja domaćih proizvođača, zadržava postojeća i eventualna otvaranja novih radnih mjesta.
Upravni odbor UIO dao je pozitivno mišljenje i na Odluku o usuglašavanju i utvrđivanju carinske tarife za 2018. godinu o čemu će konačnu riječ dati Vijeće ministara BiH.
Na današnjoj sjednici UO UIO usvojio je Odluku o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina koja je, također, značajna za poticaj domaće proizvodnje i na čemu već duže vrijeme inzistiraju privredne komore i poslovna zajednica u BiH.
Danas je usvojena i odluka o visini kompenzatorne kamate za prvo polugodište 2018. godine i ona na godišnjem nivou iznosi 12 posto. Ova kamata odnosi se na određene carinske postupke,među kojima je i privremeni uvoz, i zaračunava se u carinskim dugovanjima.
Članovi UO UIO usvojili su i Odluku o utvrđivanju cijena usluga izdavanja i korištenja kvalifikovanih elektonskih potvrda.
UO UIO izjasnio se danas i o incijativi Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za uvođenje tzv. plavog dizela, te je podržao stav UIO u kome se navodi da je politika stimuliranja i podsticaja poljoprivrede isključiva nadležnost entitetskih ministarsava poljoprivrede i ugrađeni su u propise prema kojima oni djeluju.
Na današnjoj sjednici razmatrano je više informacija među kojima i ona o radu UIO gdje konstatirano da su prihodi od PDV-a u porastu te da će ove godine biti prikupljeno najviše prihoda od osnivanja Uprave.
Nakon usvajanja izmjena i dopuna seta zakona koji se odnose na trošarine na današnjoj sjednici usvjene su izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakonu o trošarinama u BiH i Pravilnika o uplaćovanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO.