UO UIO: FBiH treba uplatiti RS blizu 12 miliona KM

0
632
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza veći za 652 miliona KM

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH usvojio je danas odluku o prvom privremenom poravnanju za 2021. godinu, na osnovu kojeg Federacija BiH treba uplatiti Republici Srpskoj oko 11,9 miliona KM.
Odlukom je propisano da se privremeno poravnanje između korisnika raspodjele vrši na teret tekućih prihoda od indirektnih poreza na Jedinstvenom računu UIO koji pripadaju FBiH prijenosom na račun RS-a, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.
Na sjednici je usvojena i Odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za četvrti kvartal ove godine. Prema utvrđenim koeficijentima, koji se izračunavaju na bazi krajnje potrošnje, u posljednjem tromjesečju Federaciji BiH pripadat će 62,52 posto prihoda, a Republici Srpskoj 33,93 posto prihoda, dok Brčko distriktu BiH pripada zagarantiranih 3,55 posto prihoda s jedinstvenog računa.
UO UIO dao je saglasnost na Prednacrt Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV), koji je već bio predmet rasprave i naknadno je upućen na izjašnjenje entitetskim parlamentima. Glavni razlog za donošenje novog Zakona o PDV-u je potpuno usklađivanje i harmonizacija s propisima Evropske unije koji reguliraju sistem plaćanja poreza na dodatnu vrijednost.
Takođe, UO UIO usvojio je izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH jer je to bilo nužno zbog primjene Odluke o utvrđivanju carinske tarife za 2021. godinu kako bi se uskladile tarifne oznake.
Na sjednici je razmatran i budžetski zahtjev UIO za iduću godinu, ali je nakon iznesenih sugestija i primjedbi prihvaćen zaključak predsjedavajućeg UO Vjekoslava Bevande da se taj materijal korigira u UIO i dostavi na narednu sjednicu na izjašnjenje.
Upravni odbor je informiran i o aktivnostima UIO u posljednja tri mjeseca gdje je konstatirano da se rješavaju negativne posljedice pandemije Covid-19 te da su i povećani prihodi u odnosu na isti period prošle godine za oko 472 miliona KM.
Članovi UO upoznati su sa informacijom oko problema u primjeni Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta. Zaduženo je Odjeljenje Ureda predsjedatelja da hitno uputi urgenciju nadležnima kako bi nastavili rad svi članovi Radne grupe za izradu konačne metodologije raspodjele prihoda od cestarine.
UO UIO usvojio je zaključak da obavijeste Vijeće ministara BiH o problemima u vezi s implementacijom rješenja Suda BiH u naplati potraživanja od UIO po osnovu tužbe Republike Srpske.