UPFBiH je ključni partner Vladi za provedbu ekonomskih reformi

0
764
Ambasador Lars-Gunnar Wigemark obratio se članovima Skupština Udruženja poslodavaca FBiH

Udruženje poslodavaca Federacije BiH će svoje cjelokupne aktivnosti u 2019. godini fokusirati na rasterećenje privrede, prvenstveno kroz smanjenje opterećenja cijene rada, smanjenje parafiskalnih nameta i unapređenje poslovnog ambijenta koji će omogućiti stabilno poslovanje članica UPFBiH, razvoj i punu zaposlenost. Ovo je istaknuto danas na redovnoj, godišnjoj Skupštini Udruženja poslodavaca FBiH.
Obraćajući se članovima Skupštine Udruženja poslodavaca FBiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH, naglasio je značaj aktivnosti UPFBiH u reformskom procesu, kojeg je inicirala EU u BiH.
“Određenih pomaka ima kao što je stabilnost budžeta, zabilježen je rast izvoza, povećana produktivnost, ali potrebno je još puno toga uraditi kako bi se olakšalo poslodavcima. Ključni koraci koji se moraju preduzeti odnose se prvestveno na smanjenje parafiskalnih nameta, reformu obrazovanja koje trenutno ne prati potrebe tržišta rada, restruktuiranje preduzeća u državnom vlasništvu, unaprijeđenje investicione klime, te borba proitv korupcije. Moramo se posebno fokusirat na zapošljavanje mladih i pružanju podrške za razvoj start-upa“, kazao je Wigemark.
Premijer Federacije BiH Fadil Novalić istaknuo je da je UPFBiH ključni partner Vladi FBiH u provedbi ekonomskih reformi koje za cilj imaju poboljšanje poslovnog ambijenta u FBiH.
“U prethodnom periodu posvetili smo punu pažnju problemima poslodavaca, ali nismo bili u stanju sve ih riješiti. Uspjeli smo srediti radno-pravno zakonodavstvo koje je sada znatno liberalnije, penzijski sistem je stabilan i spremni smo da tu stabilnost iskoristimo za rješavanje drugih problema kao što je smanjenje opterećenja na rad. Također, parafiskalni nameti nisu smanjeni ali će se raditi na traženju rješenja“, naglasio je Novalić.
Članovi Skupštine UPFBiH usvojili su Izvještaj o radu za 2018. i Plan rada UPFBiH za 2019. godinu, sa čijom je realizacijom Udruženje već počelo.
“Protekla 2018. godina bila je najuspješnija godina od osnivanja Udruženja poslodavaca FBiH, kako u finansijskom, tako i u organizacijskom smislu, ali i prema poduzetim aktivnostima i realiziranim ciljevima. U ovoj, 2019. intenzivirat ćemo napore kako bismo zajedno sa socijalnim partnerima napravili ključne korake u rasterećenju privrede i poboljšanju poslovnog ambijenta“, istaknuo je predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović.
Članovi Skupštine usvojili su jednoglasno Izvještaj o radu UPFBiH za 2018, Finansijski izvještaj za 2018, Finansijski plan za 2019, kao i Izvještaj o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH.