UPFBiH poziva banke da ne povećavaju kamate na kredite privrednim društvima

0
322
Granskim kolektivnim ugovorima definirat će se iznos minimalne plate za svaku djelatnost pojedinačno

Udruženje poslodavaca Federacije BiH posljednjih dana obaviješteno je od određenog broja članica da su im poslovne banke sa kojima sarađuju najavile povećanje kamata u narednom periodu. U UPFBiH smatraju da je, ukoliko su ove informacije tačne pa čak i ukoliko je ta opcija navedena u ugovorima koje banke imaju sa privrednim društvima, povećanje kamata sasvim neprimjereno.
“Najava povećanja kamata na postojeće kredite kompanijama je neprihvatljiva i nekorektna. U uslovima kada kompletna svjetska pa tako i bh. privreda trpi stravične posljedice krize izazvane pandemijom koronavirusa, pokušaj pojedinih banaka da povećanjem kamata sačuvaju ionako visoke bankarske profite, u potpunosti zanemarujući interese klijenata, smatramo neprihvatljivim“, ističu iz Udruženja poslodavaca FBiH.
Iz UPFBiH još jednom naglašavaju da u uvjetima krize svi moraju preuzeti svoj dio tereta kako bi se kriza što bezbolnije prevazišla pa tako i banke.
“Od banaka u narednom periodu očekujemo da pokažu malo više društvene odgovornosti u smislu očuvanja radnih mjesta i privrednih subjekata koji su njihovi najznačajniji klijenti. Također očekujemo da u prvom planu poslovanja banaka bude opštedruštveni interes, a ne briga za vlastiti profit“, naglašavaju iz UPFBiH.
Iz UPFBiH će pratiti situaciju sa najavljenim povećanjem kamata te ukoliko do toga dođe, bit će zatražena intervencija nadležnih institucija i o tome će obavijestiti javnost.