UPFBiH: Smanjiti doprinose na 30%, povećati mininalne plate

0
365
Granskim kolektivnim ugovorima definirat će se iznos minimalne plate za svaku djelatnost pojedinačno

Udruženje poslodavaca Federacije BiH ohrabreno je razgovorima sa čelnicima političkih stranaka koje su formirale Vladu FBiH, a koji su izrazili podršku zahtjevima poslodavaca i obećali da će njihovi kadrovi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti raditi na implementaciji dogovorenog.
“Nakon sastanka, tokom operativne implementacije dogovorenog uočili smo drugačije stavove koji idu čak do toga da se traži povećanje doprinosa.
Zakonska rješenja koja je predložila Vlada FBiH i koja se trenutno nalaze u zakonskoj proceduri nisu reformska i neće olakšati položaj privrede, niti omogućiti ekonomski rast i rast životnog standarda.
Tražimo da se doprinosi smanje na 30%, oslobađanje plaćanja poreza na dobit za iznos koje poslodavci investiraju. Tražimo da se do kraja godine nastavi subvencioniranje privrede koja je imala pad prihoda zbog krize izazvane pandemijom koronavirusa“, navode iz UPFBiH.
Poslodavci u FBiH očekuju i da se što prije utvrde kriteriji za određivanje minimalne plate, kako bi se u najskorijem vremenu pristupilo pregovorima i utvrdilo značajno povećanje minimalca, koje bi bio puno veći od onoga što se posljednjih dana spominjalo u javnosti kao mogući novi iznos minimalne plate.
“Ukoliko, čak i ovi minimalni zahtjevi nisu prihvatljivi, pozivamo predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti da odustanu od donošenja zakonskih rješenja koja su trenutno u parlamentarnoj proceduri. Potpuno je neracionalno trošiti energiju, sredstva i vrijeme koji neće osigurati nikakvo poboljšanje poslovnog ambijenta i povećanje plaća“, poručuju iz UPFBiH.