UPFBiH uvelo servis ‘Koronavirus – informacije za poslodavce’

0
590
Granskim kolektivnim ugovorima definirat će se iznos minimalne plate za svaku djelatnost pojedinačno

Udruženje poslodavaca FBiH od četvrtka je na svojoj web stranici uvelo servis za poslodavce na kojem kontinuirano objavljuje aktuelne informacije, odluke i upute nadležnih institucija na nivou države Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko distrikta u vezi sa aktuelnom situacijom sa pandemijom koronavirusa, koje se svakodnevno objavljuju svakih sat vremena, u periodu od 8 do 17 sati.
Na servisu svi mogu dobiti zvanične informacije iz institucija vlasti na državnom, entitetskim, kantonalnim nivoima, te drugih organa koji su vezani za novonastalu situaciju
“Na ovaj način želimo pomoći poslodavcima, ali i građanima da pravovremeno budu informirani pouzdanim informacijama koje im mogu pomoći u organiziranju poslovnih procesa, odvijanju procesa rada i svakodnevnih aktivnosti“, kažu u UPFBiH.
Osim objave vijesti na web stranici, UPFBiH svim članicama dva puta dnevno šalje servisne informacije putem e-maila, kako bi bili informirani o svim aktuelnostima vezanim za pandemiju koronavirusa i mjere koje se poduzimaju u Bosni i Hercegovini.