Upravljanje rizicima u sektoru osiguranja & Solvency II

0
1328
Održan seminar o upravljanju rizicima u sektoru osiguranja i novog EU regulatornog okvira Solvency II

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) danas je u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o. Sarajevo i Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE) održalo seminar o temi ‘Upravljanje rizicima u sektoru osiguranja i Direktive Solventnost II (Solvency II)’ u skladu sa novim zahtjevima i propisima Evropske komisije.
Seminaru je prisustvovalo više od 15 učesnika uključujući predstavnike lokalnih osiguravajućih društava i regulatora za nadzor osiguranja u BiH.
“Cilj ovog seminara je bio da se akteri finansijskog sektora BiH upoznaju sa novim zahtjevima i propisima od strane Evropske unije, te da se lokalna osiguravajuća društva i regulatori pripreme za implementaciju novog regulatornog okvira u sektoru osiguranja i reosiguranja u cilju zaštite osiguranika, odnosno korisnika osiguranja i sprječavanja poremećaja na tržištu osiguranja. S tim u vezi Udruženje je prepoznalo potrebu te angažovalo regionalne eksperte koji su kroz najbolje prakse i primjere prenijeli svoje praktično iskustvo lokalnom tržištu”, izjavio je Amir Softić, predsjednik UPRMBiH.
“Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH će i u budućnosti nastaviti sa organizacijom ovakvih i sličnih edukativnih seminara kako bi na adekvatan način odgovorili potrebama tržišta osiguranja kao i cjelokupnog finansijskog tržišta u BiH. Glavni cilj Udruženja je da u u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera”, izjavio je Amar Brkan, generalni sekretar UPRMBiH.
Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH jedno je od 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.